Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Covıd-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesinde Değişiklik Yapılmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi revize edilmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler:

MADDE 10- (1) Başvuru sahibinin Ajansa proje başvurusu yapmasının ardından genel sekreter tarafından  görevlendirilen  ajans  uzmanları  başvuru  rehberinde  kontrol  edileceği  belirtilen başvuru  şartlarının  ve  gerekli  belgelerin  sağlanmasına  yönelik  inceleme  yapar.  Başvuru şartlarının  sağlanmadığı  projeler  değerlendirmeye  alınmaz.  Eksik  başvuru  belgeleri  varsa, başvuru sahibinden tamamlaması istenir. Başvuru rehberinde belirtilen süre içerisinde başvuru sahibi tarafından eksik belgeleri tamamlanmayan proje, doğrudan ret edilir.

MADDE 12- (1) Ön  incelemede  yeterli bulunan başvurular, panel değerlendirilmesine alınır. 

(3) Değerlendirme  sürecinde  panel  tarafından  ihtiyaç  duyulması  halinde  başvuru sahipleri  Ajansa  davet  edilerek  veya  uzaktan  erişim  yöntemiyle  projeleri  hakkında  panel üyelerine bilgi verirler.  

(4) Panelistler başvuru belgeleri ve gerçekleşmesi durumunda proje başvuru sahiplerinin sözlü  anlatımları  ile  birlikte  değerlendirmelerini  yapar.  Her  bir  proje  başvurusu  için  panel üyeleri panel sonrasında bağımsız olarak proje değerlendirme raporu hazırlar. 

Revize metne erişmek için tıklayınız.

Bu doğrultuda değerlendirmeler devam etmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur.