Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

“Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” Kapsamında Çalıştaylar ve Odak Grup Toplantıları Başlıyor

TR22 Güney Marmara Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda, “Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler” Gelişme Ekseni olarak belirlenmiş ve Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşmanın Geliştirilmesi öncelik olarak belirlenmiştir. Bu önceliğin şemsiyesi altında Sonuç Odaklı Programlardan Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi SOP kapsamında TR22 Bölgesi’nde kamu-üniversite-özel sektör işbirliği içinde Ar-Ge, tasarım ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Bölgemizdeki Ar-Ge ve Yenilikçilik potansiyelinin ortaya konabilmesi adına Bölgedeki mevcut durumun derinlemesine analizi, Bölgenin rekabetçi üstünlük alanlarının diğer bölgeler ile karşılaştırmalar yapılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ders alınacak örnekler saptanarak, farklılıklar ortaya konarak ve etkin bir karşılaştırmalı ölçümleme yapılarak tanımlanması, ulaşılması amaçlanan hedeflerin katılımcı bir yöntemle paydaşlarla birlikte belirlenip bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda yol gösteren stratejilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Söz konusu hedefe ulaşabilmek adına Ajansımızca “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” çalışmaları başlatılmış, bu kapsamda hedef ve stratejilerin paydaşlarla işbirliği içerisinde geliştirilebilmesi adına çalıştay ve odak grup toplantıları planlanmıştır.

Bu çerçevede Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarımız kapsamında 2 Ekim Salı Günü saat 09:00'da Çanakkale Kolin Hotel’de ve 3 Ekim Çarşamba Günü saat 09:00'da ise Balıkesir Balkonuk Aktivite Merkezi’nde strateji çalıştayları ve odak grup toplantıları düzenlenecektir.

Bölgemizin Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşma çalışmalarına destek olmak adına tüm kurum/kuruluş ve firmaların toplantıya katılımları önem arz etmektedir. Toplantıya katılım sağlayacak kişilere ilişkin katılım formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KAYIT FORMU

NOT: Aşağıda paylaşılan bağlantılarda bulunan anketleri henüz doldurmayan kurum/kuruluş ve firmaların çalıştay tarihine kadar anket çalışmasını tamamlamalarını rica ederiz.

https://tinyurl.com/GMKAyeniliktalep (Sadece Firmalar İçin)
https://tinyurl.com/GMKAyenilikarz (Firmalar Dışındaki Kurumlar İçin)
https://tinyurl.com/yenilikortami (Tüm Kurumlar İçin Ortak)