Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi Başvuruları Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi yürütülmektedir.  Avrupa birliği tarafından desteklenen proje kapsamında; Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilecek, Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje kapsamında seçilen pilot projeler için tedarik dokümanları hazırlanacak ve mühendislik desteği sağlanacak olup üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Ar-Ge desteği verilecektir.

Proje ile 800 kişiye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında eğitim verilmesi, 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite çalışması ve 80 adet enerji verimliliği etüdü yapılması, 20 adet projeye mühendislik desteği sağlanması ve Ar-Ge projelerine destek sağlanması hedeflenmektedir.

Proje başvuruları www.yevdes.org internet sitesi üzerinden 02/12/2019 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru dokümanının doldurulması esnasında duyulacak her türlü bilgi ihtiyacı için internet sitesinde yer alan iletişim kişi/kişileriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir.