Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Balıkesir Ayvalık 150 Evler 1840 Ada 29 ve32 Parsellerin Özelleştirilmesi Duyurusu

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, 150 Evler Mahallesi 1840 ada 29 parselde bulunan 7.119,49 m2 ile 32 parselde bulunan 5.035,49 m2 taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 13/06/2021 tarihinde ilana çıkılmıştır.

İhale ilanı ve taşınmazlara ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bu bağlamda, yatırım fırsatını değerlendirmek isteyenlerin gerçekleştirilecek ihaleye 13/07/2021 tarihine kadar teklif vermeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.