Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2019 Yılı Yeni Mali Destek Programları İlan Edildi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı için toplam 15 milyon TL bütçeye sahip olan 2 mali destek programı ilan etmiştir.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programları ile Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesinin sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu programlar ile mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi ile çatı kuruluşların etkinliğinin artırılarak işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Destek programı bütçeleri Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı için 10 milyon TL,  İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı için ise 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Proje uygulama süreleri azami 24 ay olabilecektir.

Her bir mali destek programı için KAYS-PFDY üzerinden çevrimiçi başvuru için son tarih 6 Aralık 2019 saat 23:59 olup, sistemin başvuru tamamlandıktan sonra üreteceği taahhütnamenin Ajansımıza son teslim tarihi 13 Aralık 2019 saat 17:59’dur. Belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı ile İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı için belirlenen öncelikler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Program Adı Öncelik 1 Öncelik 2
Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi
İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması

Detaylı Bilgi

Bilgilendirme Toplantıları

İlan edilen mali destek programları ile ilgili olarak 30 Eylül 2019’da Balıkesir’de, 01 Ekim 2019’da ise Çanakkale'de bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında, Çanakkale’de ise Çanakkale Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilecek olup, başlama saati 13:30’dur.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

İlan edilen mali destek programları sonrasında düzenlenecek olan ve potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje yazım tekniklerini anlatan proje döngüsü yönetimi eğitimleri ise;

  • 2-3 Ekim 2019 saat 09:00 Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binası
  • 2-3 Ekim 2019 saat 09:00 Çanakkale Ticaret Borsası’nda

gerçekleştirilecek olup, katılımcıların aşağıdaki kayıt formunu doldurması gerekmektedir.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Kayıt Formu

Teknik Yardım Masası Faaliyetleri

İlan edilen programlara yönelik potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak adına teknik yardım masaları oluşturulacaktır. Bu faaliyetler projelerin esasına müdahale edilmeksizin başvuru sahiplerine program amaç ve öncelikleri doğrultusunda yardımcı olunan faaliyetlerdir. Teknik yardım faaliyetleri tüm başvuru sahiplerine açık olup, aşağıdaki linkten kayıt olunması gerekmektedir.

Teknik Yardım Masası Kayıt Formu