Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2019 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2019 yılı için “İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı” ve “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” Mali Destek Programları teklif çağrılarına çıkmıştır.

Teklif çağrıları kapsamında, alınacak proje başvurularını değerlendirmek üzere “Bağımsız Değerlendiriciler” görevlendirilecektir.

Görevlendirilecek olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları ve aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Birden fazla alanda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir ve bu durumda bu alanlardaki toplam deneyim süresinin 5 (beş) yıl olması yeterlidir.

İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

 1. Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, Finansal Yönetim
 2. Profesyonel Yönetim Danışmanlığı
 3. Temiz Üretim, Endüstriyel Simbiyoz ve Atık Yönetimi, Verimlilik
 4. Üretim Planlama, Kalite, Optimizasyon, Yalın Üretim Teknikleri,
 5. Pazarlama Yönetimi, Markalaşma, Dış Ticaret ve Organizasyon Yönetimi
 6. Araştırma ve Geliştirme, Yeni Ürün Geliştirme, Teknokent ve Ar-Ge-Tasarım Merkezi Yönetimi
 7. Küme ve İşbirliği Ağları Yönetimi
 8. Sanayi Bölgesi Yönetimi
 9. Sanayiye yönelik Oda, Borsa Birlik, İş insanı Derneği Yönetimi
 10. Fizibilite ve Sektörel Analiz Çalışmaları
 11. Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışmaları

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları

Aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olunması gerekmekte olup, söz konusu deneyim kapsamında “Saha”, “Teknik Şartname, Keşif Özeti, Fizibilite” ve/veya “Altyapı (teknik) Proje Hazırlama, Kontrol ve Denetleme” tecrübesi aranmaktadır.

 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması Yönetim Bilişim Sistemleri Sanayi Envanteri Vb. Araçların Kullanımı
 2. Atölye ve Tasarım Merkezleri, Uygulama, Prototip Geliştirme Sahaları, Test Merkezleri, Kalibrasyon, Mükemmeliyet ve Yenilikçilik Gibi Alanlarda İş Birliği Merkezleri Çalışmaları
 3. Kuluçka Merkezleri, İş Geliştirme Merkezleri, Fablab/Makerspace, ortak atölye vb. kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve işletilmesi Çalışmaları
 4. Enerji ve alternatif enerji sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve işletilmesi Çalışmaları
 5. Sanayi Altyapısı (elektrik, iletişim, ulaşım ve doğalgaz) altyapısının kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve işletilmesi çalışmaları
 6. Su ve kanalizasyon altyapıları ile atıksu arıtma tesislerinin ve şebeke sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve işletilmesi çalışmaları
 7. Atık yönetim sistemlerinin (katı atıkların yönetimi, geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım, endüstriyel simbiyoz vb. ) kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve işletilmesi Çalışmaları
 8. Araştırma ve Geliştirme, Yeni Ürün Geliştirme, Teknokent ve Ar-Ge-Tasarım Merkezi Yönetimi
 9. Sanayi Bölgesi Yönetimi
 10. Temiz Üretim, Endüstriyel Simbiyoz ve Atık Yönetimi, Verimlilik
 11. Üretim Planlama, Kalite, Optimizasyon, Yalın Üretim Teknikleri,
 12. Pazarlama Yönetimi, Markalaşma, Dış Ticaret ve Organizasyon Yönetimi

Tercih sebepleri:

 1. Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programında başarılı bir şekilde görev almış olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 2. Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında)
 3. Proje döngüsü yönetimi, hibe programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti sağlamış olmak

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 1. Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
 2. Bağımsız Değerlendiricilerin TR22 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale illeri) dışında ikamet etme koşulu aranacaktır.
 3. Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
 4. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde görevlendirildikleri programla ilgili "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayacaklardır.
 5. Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bağımsız değerlendiriciler bir program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere her bir mali destek programı için toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Ayrıca her iki mali destek programı için de davet edilen bir bağımsız değerlendiricinin toplamda değerlendirebileceği proje sayısı en fazla 25’tir. T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ adresindeki sayfasından e-devlet şifresiyle giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve GMKA tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile ilgili olanlara bağımsız değerlendirici olmak üzere, 22.11.2019 ve  06.12.2019 tarihleri arasında başvuru yapmalıdırlar.

Destekleyici dokümanlar arasında yer alan, Programlara ilişkin soru setleri cevaplanarak sisteme yüklenmelidir.

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendirici adaylarının, ilgilendikleri Program ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren destekleyici belgeleri özgeçmişleri ile birlikte başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş, eklerinin ve soru setlerine ilişkin sonucun incelenmesi, gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Bağımsız değerlendiricilerin görev alacağı muhtemel tarih aralığı 06.01.2020 ve 11.01.2020’dir. Ajans bu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı 08.00-18.00 saatleri arasında olacaktır.

Tüm bu çalışmalar T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi, A. Gaffar Okkan Caddesi No: 28/1 Karesi - BALIKESİR adresindeki Ajans Hizmet Binası'nda veya Ajans Genel Sekreterinin belirleyeceği başka bir adreste gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

 • Bağımsız değerlendiricilere aşağıdaki tabloda belirtilen şart ve miktarlarda ödeme yapılacaktır:
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME
  Değerlendirme Ücreti Tavanı Diğer Giderler
Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler [1] Değerlendirilen proje başına aylık asgari ücret net tutarının % 25'i ödenecektir. Uçak dışındaki mutat araçlar için belgelendirilmesi kaydıyla şehirlerarası ulaşım giderleri karşılanacaktır. Şehir içi ulaşım karşılanmayacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37'nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına aylık asgari ücret net tutarının % 25'i yatırılacaktır. Uçak dışındaki mutat araçlar için belgelendirilmesi kaydıyla şehirlerarası ulaşım giderleri karşılanacaktır. Şehir içi ulaşım karşılanmayacaktır.
Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler Belgelendirilmesi kaydıyla Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır.

[1]Kamu çalışanlarından bağlı oldukları mevzuat gereği kendilerine ödeme yapılabilen Bağımsız Değerlendiricilere de bu maddede belirtilen azami miktara kadar ödeme yapılacaktır.

Başvuru için İstenen Belgeler (Taranmış halde KAYS başvurusu sırasında sisteme yüklenmelidir)

 • Tam ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış özgeçmiş
 • Diploma
 • İlgili alanların en az birinde en az beş yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren hizmet belgesi/dökümü,
 • Uygunluk Beyanı
 • Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar
 • Programlara ilişkin cevaplanmış soru setleri

SAYA Mali Destek Programı BD Ekleri

SAGE Mali Destek Programı BD Ekleri

Daha fazla bilgi için:

Tel       : 0 266 246 10 00                                

Faks    : 0 266 246 17 00                                

E-Posta: pgpyb@gmka.gov.tr