2017 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

Yapılan başvurulardan başarılı bulunanların listesi aşağıdaki gibidir. Başarılı olan başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya gelmek üzere randevu alması gerekmekte olup sözleşmenin bu ilan tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde imzalanması gerekmektedir.

PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ
Montessori Uygulayıcı Eğitimi Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bandırma Ticaret Odası Üyelerine Yönelik Temel İhracat Eğitimi Bandırma Ticaret Odası
Balıkesir OSB’de Stratejik Planlama Dönemi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
Eğitim Can Kurtar Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
Endüstri 4.0 Teknolojileriyle Zenginleştirilmiş Eğitim Ortamları Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uygulamalı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği
Mali Destekler Yol Haritası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Kapsamındaki Laboratuvarların Ar-Ge Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

1. EK II Nihai Raporun ve EK III Değerlendirme Formunun çıktısı alınarak boş formatlarının her sayfasının paraflanmış hali,

2. Proje için yetkilendirilen kişiler dışındaki kişilerin sözleşme imzalamaya gelmesi durumunda sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge ve imza sirküleri. (Anılan belgeler başvuru sırasında ibraz edildiyse ayrıca istenmeyecektir.)

NOT: Sözleşme aşamasında sunulması gereken yukarıdaki belgelerin paraflanmış halleri sözleşme imzalamaya gelmeden önce taratılıp KAYS üzerinden de yüklenmelidir.