2017 Yılı 2. Proje Hazırlama Ve Yönetimi Eğitimleri

Ülkemizde başta girişimciler, üreticiler, sanayiciler, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesime uygun destek mekanizmaları kurgulanmış ve uygulanmaktadır. Genel itibariyle hibe ve teşvik bazlı sağlanan bu desteklerde proje hazırlama ve yönetim süreçleri öngörülmüştür.

Bölgemizde araştırma ve proje üretme kapasitesinin geliştirilmesi ve projecilik kültürünün kurumsallaştırılması bölgesel ve yerel kalkınmanın başarılı olmasına büyük oranda hizmet etmektedir.

Kalkınma Ajansı Bölgemizdeki projecilik kültürünün gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla kurum/kuruluşlara ve/veya bireylere yönelik teknik destek şeklinde veya doğrudan proje eğitimleri vermektedir. Bu kapsamda aşağıda belirlenen tarihlerde ve yerlerde eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Eğitimler ücretsiz olup, tüm halkımızın katılımına açıktır. Talebe göre eğitimler farklı dönemlerde tekrar düzenlenecektir. Katılım için aşağıdaki bağlantıdan kayıt olunması gerekmektedir.

Eğitime tam zamanlı olarak katılanlara eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir. GMKA, herhangi bir aşamada bu eğitim programının uygulanmasını kısmen ya da tamamen değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

NOT: Eğitimlerin etkin ve verimli geçmesi açısından katılımcı sayısı ile ilgili gerekli görüldüğünde düzenleme yapılabilecektir.

YER TARİH
Balıkesir (Merkez) 12-13 Eylül 2017 (09.00 - 16.00)
Çanakkale (Merkez) 12-13 Eylül 2017 (09.00 - 16.00)

Kayıt Formu