Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

2020-2023 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programının genel amacı, TR22 Bölgesinde profesyonel destinasyon yönetimi bakış açışıyla potansiyel arz eden alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesidir.

Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı özel amaçları;

  1. Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi

  2. Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi

  3. Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması

Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi

TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde turizm tesislerinde yerli ve yabancı turist bazında geceleme sayıları genel olarak tesise geliş sayılarına yakındır. Bu durum bölgeye çekilen turistlerin büyük çoğunluğunun bir geceden uzun konaklamadığına ve turizm acentelerinin TR22 Bölgesini bir ‘geçiş güzergâhı’ olarak değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında yapılacak çalışmalar Bölgede en yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilen turizm destinasyonlarının geliştirilerek Bölgeye çekilecek yerli ve yabancı turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasına odaklanmıştır.

Ajansımız tarafından hazırlanan Turizm Envanter ve Strateji Çalışmasında bölge turizmine yönelik atılması gereken en önemli adımın sezon kısalığından kaynaklanan dezavantajın etkilerinin azaltılması için turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesi olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda SOP özelinde termal turizm, su sporları ve dalış turizmi ile kültür turizmine odaklanılmış olup bölgenin geneline yaygın olan termal turizm merkezlerinin turistler için daha ilgi çekici destinasyonlar hâline getirilmesi, su sporları ve dalış turizmi imkanlarının artırılması ve 2018 Troia Yılı ile birlikte başlayıp devam edecek olan kültür turizmi hareketinin sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir.

Termal Turizm

Türkiye jeotermal kaynaklarının büyük bölümü ülkenin batısında ve önemli bir kısmı da Bölgemizde bulunmaktadır. Balıkesir’de 5, Çanakkale’de ise 3 adet termal turizm merkezi vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Termal Turizm Master Planında (2007-2023) öngörülen “Balıkesir İli Termal Turizm Destinasyonu”nda il genelinde toplam 92.000 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Termal Turizm Master Planında öngörülen “Çanakkale İli Termal Turizm Destinasyonu”nda ise il genelinde toplam 102.500 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Bölgenin termal turizm rotaları ve termal turizm kaynaklı oluşturulan ekonomik habitat, Termal Turizm Master Planında ortaya konmuştur. Bu kapsamda bölge kaynakları Termal Turizm Merkezi olarak belirlenen alanlar arasında öne çıkmakta ve Bölgenin ihtiyacı olan dönüşümü sağlamak için önemli bir turizm avantajı olarak görülmektedir.

Dalış Turizmi ve Su Sporları

Ege Denizi ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan TR22 Bölgesi dalış turizmi ve su sporlarının geliştirilmesi adına önemli potansiyellere sahiptir. Zengin biyolojik çeşitlilik, su altında yer alan tarihi batıklar, yapay resif alanları, su sıcaklığı, görüş mesafesi ve ekolojik şartlarının dalışa elverişli olması dalış turizmi açısından sahip olunan güçlü yönlerdir. Ayrıca bölge rüzgar sörfü, kitesurf, yelken sporları gibi su sporları için uygun koylara ve rüzgar potansiyeline sahiptir. Günümüzde kitle turizminden ziyade niş turizm çeşitlerine olan yönelim günden güne artmakta olup bu turizm çeşitleri genelde gelir grubu yüksek turistler tarafından tercih edilmektedir. Dalış turizmi ve su sporlarının geliştirilmesi bölgenin turizm gelirlerinin artırılması adına sahip olduğu önemli avantajlarındandır.

Kültür Turizmi

Ülkemiz sınırları içindeki antik kentlerin büyük çoğunluğu Batı Anadolu’da yer almakta olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bunların 15’i Balıkesir, 41’i Çanakkale’de yer almaktadır. Bu 41 antik kentten biri olan Troya, uluslararası bilinirliği ile bu antik kentler içinde en yüksek potansiyele sahip olanıdır.

Troya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 20. Yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 Troya Yılı olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların kurguladığı faaliyetlerin yanı sıra Ajansımızın da üye olduğu Troya Yılı İcra Komitesi’nce geniş kapsamlı bir faaliyetler zinciri gerçekleştirilmiştir. Yılda 350 binden fazla turistin ziyaret ettiği Troya antik kentinin yürütülen faaliyetler sonucunda ziyaretçi sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu hareketliliğin Bölgemiz açısından etkin şekilde yönetilmesi ve azami faydanın elde edilmesi amacıyla SOP kapsamında kültür turizmine özel olarak odaklanılmıştır.

Ön Risk Değerlendirmesi

Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP’un amaçlarına ulaşması adına karşı karşıya kalabileceği en önemli risk turizm sektörünün küresel dalgalanmalardan ve dışsal faktörlerden etkilenen bir sektör olmasıdır. Turist tercihleri ve turizm eğilimleri hızla değişebilmektedir. Bununla birlikte sektörde çok fazla paydaşın bulunması sebebiyle kurumların turizme yönelik yatırımları ve planları da farklılık gösterebilmektedir. Ajansımız tarafından bölge paydaşları ile işbirliği içinde hazırlanan Turizm Envanteri ve Strateji çalışmalarında destinasyonlar özelinde çok çeşitli turizm türlerine yönelik detaylı hedefler ve stratejiler geliştirilmiştir. SOP kapsamında ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirilmesi için Ajansımızca Turizm Envanteri ve Stratejilerinin hayata geçirilmesine odaklanılacak ve bölge paydaşları bu alanda yönlendirilerek ortak hareket etme kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.