Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Özetle coğrafi işaret yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin daha katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Ancak önemi son yıllarda kavranan coğrafi işaretlemede nicelik artsa da coğrafi işaret alan ürün sayısına karşın coğrafi işaretlemeyi doğru şekilde kullanan tanıtım, pazarlama ve satışta işaretlemenin sağladığı yararlardan yeterince faydalanabilen ürün sayısı oldukça azdır. Güney Marmara Bölgesinin illeri Balıkesir ve Çanakkale coğrafi işaret tescilli ürün sayısı ve tescil alma potansiyeli taşıyan yöresel değerleriyle bu alanda önemli konumdadır. 

Bu nedenlerle Balıkesir ve Çanakkale illerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek programlarıyla devam eden coğrafi işaret sayısını artırma çabalarının yanı sıra hali hazırda coğrafi işaretli olan veya tescil aşamasında bulunan yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha etkin şekilde pazarlanabilirliğinin artmasına yönelik "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi" başlatılmıştır. 

Çalışmalarda oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, araştırmacılar ve yerel yönetimlerle iş birliğinde olunacaktır. 

Ayrıca Türkiye’de olduğu gibi Avrupa Birliği’nde de belli tarımsal ürünlerin sahip olduğu karakteristik özelliklerin korunmasında coğrafi işaretler önemli yer tutmaktadır. Uygulanan coğrafi işaret mekanizmaları ürünlerin kaliteyle ilişkilendirilmesi sağlanarak ürünlerin bilinirliği de artmaktadır. AB sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda uygulanan yöntemler, AB nezdinde ekonomiye ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmuş başarılı coğrafi işaret uygulamaları, tedarik zincirleri, fiyat faktörleri, vergilendirme ve teşvik mekanizmaları, uluslararası coğrafi işaretin kullanımı ve hukuki süreçleri gibi konularda coğrafi işaret temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi kapsamında Güney Marmara'da ürünlerin coğrafi işaret tescilini alan kurum ve kuruluşların iş birliğinde ihtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık sağlanarak yöresel ürünlerin ticarileşmesi desteklenecektir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..