Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

3 Tekliften en düşük olanının yaklaşık maliyet olarak bütçeye yazılması gerekmektedir.

SAGE Başvuru Formu sayfa 18, Başvuru Formu ve Ekleri başlığı altında sunulan Destekleyici Belgeler 5.6’ da görüldüğü üzere, Mal alımlarında 10.000 TL’nin üzerindeki; hizmet alımları ve yapım işleri için her satın alıma dair farklı tedarikçilerden en az üç proforma fatura veya fiyat teklif formu alınmalıdır, ayrıca 5.7’de Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan inşaat işlerine dair, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda sayılan kurumlar tarafından belirtilen son birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmininin hazırlanması gerektiği bildirilmektedir. Bu iki nokta birlikte değerlendirildiğinde, 3 adet proforma fatura ve keşif özetinin birlikte sunulması gerekmektedir.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programında Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, Teknokentler, teknoparklar; uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. İlgili programda kooperatifler uygun başvuru sahibi değildir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..