Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı

İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Sahipleri tarafından sorulan soruları paylaşıyoruz. Soruların üstüne tıklayarak cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

3 Tekliften en düşük olanının yaklaşık maliyet olarak bütçeye yazılması gerekmektedir.

Değerlendirme aşamasında firma listesi önem taşımaktadır bu kapsamda Başvuru formunda, proje kapsamında çalışmalara katılacak olan firmaların listesinin sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte, teklife konu olan sektörün nasıl belirlendiğinin açıklanması, belirlenen bu sektördeki firmaların başvuru aşamasında tanımlanması ve Projede yer alacak firmalarınn hangi objektif kriter setine göre seçildiği de başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca İşletmelerin bşavuru aşamasında netleştirilmesi, Proje Öncesi Değerlendirme Raporu formunda yer alan 3. Soru kapsamında, 1. Önceliğe giren projelerde faaliyetlere katılacak işletmelerin nace kodu listesinin de yazılması gereklidir.

Proje konusunun tek bir sektör üzerinde yoğunlaşmasından ziyade, proje konusu ile igili olan sektörlerin seçilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu bağlamda, her bir işletme için nace kodlarının belirtilmesi gerekmektedir. Firmaların birbiriyle ve proje konusu ile olan ilgileri,  değerlendirme aşamasında dikkate alınacak, sözleşme aşamasında da listeye Ajans tarafından nihai onay verilecektir.

İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programında ise Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, Teknokentler, teknoparklar ve Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. İlgili programda kooperatifler uygun başvuru sahibi değildir.