Projede Satın Alma İşlemlerini Nasıl Yapmalıyım?

Projelerinizde gerçekleştireceğiniz satın almalar, mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde;

  • İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması
  • Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması
  • Ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması

hususlarının dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alımların zamanında gerçekleştirilmesidir.

Satın alma, bütün işletmelerin/kuruluşların projelerinde amaçladıkları hedeflere ulaşmak için en temel fonksiyonlarından birisidir. Tedarik sadece para harcamak değil; ihtiyaçların karşılanması için, önceden belirlenen satandartlarda maliyet etkin, güvenli mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesinde tedarikçiler, hizmet sunucuları ve yükleniciler dahil ilgili tüm taraflar ile ortak çalışmaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..