Projede Satın Alma İşlemlerini Nasıl Yapmalıyım?

Projelerinizde gerçekleştireceğiniz satın almalar, mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde;

  • İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması
  • Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması
  • Ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması

hususlarının dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alımların zamanında gerçekleştirilmesidir.

Satın alma, bütün işletmelerin/kuruluşların projelerinde amaçladıkları hedeflere ulaşmak için en temel fonksiyonlarından birisidir. Tedarik sadece para harcamak değil; ihtiyaçların karşılanması için, önceden belirlenen satandartlarda maliyet etkin, güvenli mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesinde tedarikçiler, hizmet sunucuları ve yükleniciler dahil ilgili tüm taraflar ile ortak çalışmaktır.