Güney Marmara Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Programı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2020-2023 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenen sonuç odaklı programlardan Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi programı özelinde belirlenen önceliklerden birisi ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesidir. Kırsal kalkınma ve kadın istihdamına katkı sağlaması açısından kadın kooperatifleri bölgesel kalkınmada ve ortak iş yapma kültürünün yaygınlaşmasında önemli yere sahiptir.

Bölgede (Balıkesir-Çanakkale) faaliyetlerine devam etmekte olan kadın kooperatifleri ürün çeşitlendirme, tanıtım ve pazarlama, katma değer yaratma, kurumsallaşma gibi pek çok konuda yeterli ilerleme kaydedememekte ve kuruluş aşamasında doğru konumlanamayan kooperatifler, hedefledikleri başarıya ulaşamayarak atıl hale dönüşebilmektedir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bölgede faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine ürün seçiminden, üretim planlamaya, pazarlamadan kurumsal yapı ve organizasyona kadar pek çok temel konuda danışmanlık ve mentorluk desteği verilmesi hedeflemiştir. Bu sayede bölgede uzun süre faaliyetlerine devam edebilecek ve üyelerine gelir kazandıran kooperatif yapılarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ajans internet sitesinde yayınlanan duyuruya başvuru yapan bölge kadın kooperatiflerine anket uygulanarak kadın kooperatiflerinin gelişim göstermesi gereken ortak alanlar şu şekilde belirlenmiştir: 

 • Bilişim Okur-Yazarlığı ve Sanal Dünya
 • Kooperatifçilik
 • Kooperatif Mevzuatı
 • Kooperatiflerde Yönetişim
 • Kooperatiflerde Kaynak Yaratma
 • Proje Fikri Geliştirme
 • Pazarlama ve Ürün Konumlandırma
 • Ürün Geliştirme ve Farklılaştırılması
 • E-Ticaret
 • E- İhracat
 • Şeffaf Mali Yönetim ve Bütçe
 • Gelir-Gider Paylaşım Modelleri
 • Maliyet Hesaplama ve Finans

Program kapsamında bu konularda eğitimlerin yanı sıra düzenlenen saha ziyaretleri ve görüşmeler neticesinde ihtiyaç ve gelişim alanlarına yönelik mentor eşleştirmeleriyle kadın kooperatiflerinin kapasiteleri geliştirilmektedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..