Görünürlüğü Nasıl Gerçekleştiririm?

Yararlanıcılar, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları çerçevesinde desteklenen projelerin gerekli tanıtımını yapmaktan sorumludurlar. Projenin kapsamı ne olursa olsun Ajans ve Kalkınma Bakanlığı’nın logosu yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yüklenicilerin ürettiği tüm materyallerde bu rehberde belirtildiği şekilde görünür biçimde kullanılmalıdır.

Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile Kalkınma Bakanlığı ve Ajans logosunun yer alması gerekmektedir.