Etik Beyannamesi


Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları
 • Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
 • Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
 • Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.
 • Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir.
 • Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır.
 • Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir.
 • Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
 • Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.
 • Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.
Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları
 • “Ben” odaklı değil, “biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
 • Liyakat ilkesi gözetilir.
 • Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
 • Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
 • Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.
 • İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
 • Ödüllendirme ön plandadır.
 • İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığın korunmasına dikkat edilir.
 • İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir.
 • Sosyal, kütürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir.
 • Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.
 • Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 • Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 • Yöneticiler mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır.
 • Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.
Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
 • Çalışana, önce insan olarak değer verilir.
 • Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.
 • Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.
 • Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.
 • Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.
 • Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır.
 • Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 • Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..