Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Enerji Verimliliği Mentörlük Programı


İklim değişikliği ve çevre konusunda uluslararası camiada değişen paradigma, ulusal politikalarımızı da etkilemiştir. Bu anlamda önemli gelişmelerden birisi 16 Temmuz 2021 tarih ve 31543 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planının hayata geçirilmesi olmuştur. Genelge ile tüm kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde yeşil ve döngüsel ekonomi için kaynak verimliliği çalışmalarını 2021 IV. çeyreğinde başlatması beklenmektedir. Ulusal düzeyde harekete geçen bu eyleme, Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak Balıkesir ve Çanakkale illerindeki firmalara (ana faaliyet alanı elektrik üretimi olanlar hariç) yönelik enerji verimliliği uygulamaları ile katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yapılan saha çalışmaları, ulusal mevzuat incelemeleri, önceki araştırmalar sonucu ortaya koyulan politikalar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında; 6 aylık ortalama enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan firmalar odak noktası olarak seçilmiştir. Programa başvuracaklar arasında planlı sanayinin adresi olan OSB firmaları avantajlı durumdadır. Ancak OSB dışındaki firmaları ile 6 aylık ortalama enerji tüketimi 100-250 TEP kadar olan firmaların da desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hibe programı ile etütlerini yaptıran firmalar içerisinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) koşullarını sağlayanlar, enerji verimliliği yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvurduklarında öncelikli olarak değerlendirileceklerdir. Bu koşulları sağlayamayan ancak etüt sonucuna göre enerji verimliliği dönüşümlerini gerçekleştirmek isteyen firmalar da devam eden diğer ulusal, uluslararası ya da Ajans kaynaklarına yönlendirileceklerdir. Sahip olduğumuz enerji kaynaklarının verimli kullanılması için planlanan bu hedeflere ulaşılması, öncelikle TR22 Bölgesi için çevreye duyarlı sürdürülebilir bir kalkınmaya hizmet edecektir. Bunun yanı sıra yeşil dönüşüm politikaları çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde güncellenecek mevzuat ve düzenlemelere Bölge firmalarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Ancak çok daha önemlisi, üretim süreçlerinde yapılacak enerji verimliliği yatırımları sayesinde firmaların girdi maliyetlerindeki önemli oranda sağlayacağı kazançlar, onları özellikle uluslararası rekabette daha avantajlı konuma getirecektir.

""VERİMLİ SANAYİ REKABETÇİ ÜRETİM" anlayışıyla hem kendisine hem de bölgesine katkı sağlamayı hedefleyen tüm firmaların başvurularını bekliyoruz."


PROGRAMIN ADI Enerji Verimliliği Mentörlük Programı
PROGRAMIN KONUSU Enerji Verimliliği Detaylı Etüt Yaptırılması
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler.
UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler ile son üç dönemdeki 6 aylık toplam enerji tüketim ortalaması 100 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) altında olan endüstriyel işletmeler, Kamu kurum, kuruluşları.
PROGRAM SÜRESİ 18 ay
DESTEK ORANI % 75 (KDV Hariç)
BAŞVURU TARİHİ 31 Aralık 2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ 31 Ocak 2022


İlk defa başvuru işlemi yapıyorsanız buraya tıklayanız. Asgari olarak "Firma Bilgileri" ve "Proje Yöneticisi Bilgileri" alanlarını doldurarak kayıt oluşturabilirsiniz. Kaydınız oluştuğunda eposta adresinize başvuru numarası iletilir ve daha sonra aşağıdaki "Başvuru Düzenleme Sayfası" alanından başvurunuzu güncelleyebilir ve onaylayıp gönderebilirsiniz.Daha önce başvuru numarası almışsanız buraya tıklayarak gelen soruları cevaplayınız. Güncelle tuşuna basarak girdiğiniz bilgileri sisteme kaydedebilirsiniz. Başvurunuzu tamamlamak için Onayla ve Gönder butonuna tıklamanız gerekmektedir. Başvurunuzu gönderdikten sonra herhangi bir düzenleme yapamaz ancak formun gönderilen halini sistem üzerinden görüntüleyebilirsiniz.