Bağlantılar

Ajansımızın faaliyetleri ile ilgili kurum/kuruluşların bağlantılarına aşağıda yer verilmiştir.


Bakanlıklar

T.C. Kalkınma Bakanlığı
T.C. Ekonomi Bakanlığı

Yerel Kurumlar

T.C. Balıkesir Valiliği
T.C. Çanakkale Valiliği
T.C. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
T.C. Çanakkale Belediyesi
Balıkesir Ticaret Odası
Balıkesir Sanayi Odası
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi
Balıkesir Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası

Üniversiteler

Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kalkınma Ajansları

Ahiler Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı
Dicle Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Fırat Kalkınma Ajansı
Güney Ege Kalkınma Ajansı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı
İzmir Kalkınma Ajansı
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Zafer Kalkınma Ajansı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Mevlana Kalkınma Ajansı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Serhat Kalkınma Ajansı
Trakya Kalkınma Ajansı

Diğer Kurumlar

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Güney Marmara Gıda Kümesi

Diğer Yerel Bağlantılar

Çanakkale 2015
Balıkesir Kent Portalı
Çanakkale Kent Portalı
Bozcaada Tanıtım Sitesi