Sunduğum Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması Ön İnceleme, ikinci aşaması Teknik ve Mali Değerlendirme, diğer aşamaları Ön İzleme (gerekli görülmesi durumunda), Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu Onayı aşamalarıdır.

Not: Bu bölümde tarif edilen değerlendirme aşamaları genel bilgi vermek amaçlıdır. Çıkılan program özelinde ve mevzuat çerçevesinde bu aşamalar değişiklik gösterebilir. Başvurmak istenilen bir destek programının değerlendirme süreciyle ilgili daha detaylı bilgiye başvuru rehberinde yer verilmektedir.