Desteklenecek Projeler Nasıl Seçilir?

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması Ön İnceleme, ikinci aşaması Teknik ve Mali Değerlendirme, diğer aşamaları Ön İzleme (gerekli görülmesi durumunda), Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu Onayı aşamalarıdır.

Not: Bu bölümde tarif edilen değerlendirme aşamaları genel bilgi vermek amaçlıdır. Çıkılan program özelinde ve mevzuat çerçevesinde bu aşamalar değişiklik gösterebilir. Başvurmak istenilen bir destek programının değerlendirme süreciyle ilgili daha detaylı bilgiye başvuru rehberinde yer verilmektedir.

Ön İnceleme Aşaması

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması Ön İnceleme aşamasıdır. Bu aşama kapsamında Ajansa sunulan proje başvurularına ilişkin idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapılmaktadır.

Ön inceleme aşamasında başarılı olmak isteyen bir başvuru sahibinin, başvuru yapılan program için hazırlanmış rehberde yer alan İdari Kontrol Listesi ve Uygunluk Kontrol Listesinde belirtilen maddeleri projesi özelinde kontrol etmesi oldukça önemlidir.

Teknik ve Mali Değerlendirme Aşaması

Ön inceleme sonucunda başarılı olan projeler bir sonraki aşama olan Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasına geçmektedir. Bu aşama kapsamında her bir proje başvurusu birbirinden habersiz 2 bağımsız değerlendirici tarafından teknik ve mali açıdan değerlendirilmektedir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta ve her bir değerlendirici tarafından verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak projenin başarı puanı belirlenmektedir. Teknik ve mali değerlendirme sonucunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular, başarılı projeler olarak listelenmektedir. Değerlendiricilerden birinin 65 puan altında diğerinin üzerinde vermesi veya her iki değerlendirici tarafından verilen puan arasında 15 ve üzeri fark olması durumunda projeler tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye (hakeme) gönderilmektedir. Teknik ve mali değerlendirme, başvuru rehberinde yer alan Değerlendirme Tablosu doğrultusunda yapılmaktadır. Proje başvurusu yapılmadan önce, değerlendirme tablosunda ele alınan başlıklara yönelik açıklamaların başvuru formunda yer alıp almadığının kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Ön İzleme ve Değerlendirme Komitesi Aşaması

Değerlendirme çalışmaları kapsamında proje tekliflerinin risk durumunun ölçülmesi amacıyla ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilebilmektedir. Bütün proje tekliflerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenmesi ve puanlanmasının ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirmeleri inceleyerek tavsiye oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulu Onayı ve Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak geçerlilik kazanmakta ve onayı takiben başarılı projelerin listesi ilan edilmektedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..