Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

TR22/22/KEGMDP kapsamında kooperatif veya birlikler uygun başvuru sahipleri arasında yer almadığı için bu bileşen kapsamındaki projelere ortak olamazlar. TR22/22/KOOPMDP kapsamında ise kooperatif veya mahalli idare birlikleri dışındaki birlikler hariç herhangi bir kurum/kuruluş bu bileşen kapsamındaki projelere ortak olamazlar. Ancak iştirakçi olunması için herhangi bir sınırlama yoktur.

Bir projede uzun süreli(örneğin 5 yıl)  bir kira sözleşmesi veya protokolü olmak kaydıyla proje süresi içine denk gelen süreler için herhangi bir bina veya binanın bölümünün kira ücreti bu kapsamda uygun olarak değerlendirilebilir. Ancak makine, ekipman, tarım ekipmanı gibi taşınır ve arsa, tarla gibi taşınmazların kiralanma maliyetleri program kapsamında uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

Projede yerli malı taahhüdünde bulunmak için proforma fatura talep ettiğiniz firmadan ayrıca Yerli Malı Belgesini talep etmeniz ve KAYS’a yüklemeniz gereklidir. Yerli malı ürün için ayrı bir puanlama olması ve gerçekleştirilmemesi durumunda ise %5’ten az olmamak üzere cezai şart uygulaması olması nedeniyle bu konuda dikkatli olunması ve yerli malı taahhüdünün isteğe bağlı bir doküman olarak sunulduğunu unutmamanız gerekmektedir.

Diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak; yardım, destek amaçlı maddi katkıda bulunmak için kurgulanan projeler Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği ve eklerinde belirtilen hususlar gereği uygun değildir.

Özel sektör firmaları program kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında yer almadığı için projelere ortak olamazlar. Ancak, projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.

Program kapsamında ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi de hedeflendiği için, son başvuruna tarihine (12.12.2022 saat 23:59) kadar kurulan sadece kooperatif değil herhangi bir kuruluş da uygun başvuru sahipleri arasında yer alması durumunda başvuru sahibi olabilir.

Ajansımızın internet sitesinde Destekler => Açık Destek Programları => 2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı => Başvuru Rehberi ve Tüm Ekleri indirme adımlarını takip ettikten sonra, indirdiğiniz sıkıştırılmış dosya içindeki İlçe SEGE Sıralamaları isimli dosyaya ulaşabilirsiniz.

Böyle bir durum söz konusu ise, Başvuru Rehberinde yer alan uygun başvuru sahibi hangi kurum/kuruluş ise, başvuru da o kurum/kuruluş üzerinden hazırlanmalıdır. Bağlı kurum/kuruluş olarak başvuru sunulması veya projeye ortak olunması mümkün değildir.

Taahhütnamenin başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu husus KAYS’a yüklenecek imza sirküleri veya vekaletname gibi belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilen başvurular reddedilir.

2022 Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında her türlü ticari ve binek taşıt/araç alımı uygun olmayan maliyetler arasında sayılmaktadır. Bu nedenle hangi amaçla olursa olsun taşıt/araç alımı uygun değildir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..