Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Firmalardan teklif alınırken proforma faturalarda hangi projeye ilişkin teklif verildiği belirgin olmalı ve proforma faturalar teklifi veren firma tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. Bu koşullar altında fax ya da mail aracılığıyla gönderilen teklifler de proje başvurusunda geçerli olmaktadır. Ancak “2016 Teknik Destek Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler - Destekleyici Belgeler ( http://www.gmka.gov.tr/2016_yili_teknik_destek_programi )” kısmı madde 6’da “Ajans, ayrıca piyasa araştırması yaparak hizmet alımını kendi usullerine göre yapacaktır.” ifadesi bulunmaktadır. Satın alma işlemlerinde nihai karar vericinin Ajans olduğu unutulmamalıdır.

“2016 Teknik Destek Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler - Destekleyici Belgeler ( http://www.gmka.gov.tr/2016_yili_teknik_destek_programi )” kısmı madde 6’da başvuru esnasında sunulmak üzere   “Teknik şartname doğrultusunda aynı koşullar için alınmış en az 3 proforma fatura veya teklif” istenmektedir. Bu kapsamda fatura kesebilen ve teknik şartnamedeki şartları sağlayan herhangi bir eğitmen/danışman proje için teklif verebilir. Burada teklif adedinin firmalar bazında sayıldığı hususuna dikkat edilmelidir. Yani üniversite bünyesinde görev yapan birden çok öğretim görevlisinden teklif alınsa dahi bu yalnızca 1 teklif olarak kabul edilir. Bu teklifin haricinde farklı firmalardan 2 teklif daha sunulması gerekmektedir. Ayrıca rehberin aynı bölümünde “Ajans, ayrıca piyasa araştırması yaparak hizmet alımını kendi usullerine göre yapacaktır.” ifadesi bulunmaktadır. Satın alma işlemlerinde nihai karar vericinin Ajans olduğu unutulmamalıdır.

2016 yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de belirtildiği üzere Başvuru Sahibi kurum/kuruluşların “TR22 Düzey 2 Bölgesi sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu Bölgede bulunması” şartını sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla Bölge dışından olan kurumlar 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri arasında yer almamaktadır.

Yine aynı bölümde belirtildiği üzere Teknik Destek Başvurusunda yer alacak Ortakların, “TR22 Düzey 2 Bölgesi sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Dolayısıyla TR22 Bölgesi dışında kayıtlı olan kurum/kuruluşlar Başvuru Sahibinin uygunluğu bölümünde yer alan diğer kriterleri sağlamak kaydıyla Teknik Destek Projelerinde Ortak olarak yer alabilmektedir

Teknik Destek Başvuru Rehberinin “2.1.2 Faaliyetlerin Uygunluğu” bölümünde yer aldığı üzere “Teknik destekten yalnızca başvuru sahibi ve ortaklarının kendi personeli faydalanabilir.” Bu durum ile ilgili tek istisna Başvuru Rehberinde de belirtildiği gibi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarıdır (Odalar, Borsalar). Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının üyeleri de Teknik Destekten faydalanabilirler. Bu doğrultuda İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan bir başvuru yalnızca Başvuru Sahibi kurumun ve varsa Ortağının kendi personelinin/(üyelerinin) faydalanabileceği bir eğitim talebi olabilir.

“2016 Teknik Destek Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler - Destekleyici Belgeler” kısmı madde 6’da başvuru esnasında sunulmak üzere “Teknik şartname doğrultusunda aynı koşullar için alınmış en az 3 proforma fatura veya teklif” istenmektedir. Başvurularda, durumu açıklayan bilgiler ile 3’ten az proforma fatura ile başvuru yapılabilmektedir. Ancak yine aynı bölümde “Ajans, ayrıca piyasa araştırması yaparak hizmet alımını kendi usullerine göre yapacaktır.” ifadesi bulunmaktadır. Yani satın alma işlemlerinde nihai karar vericinin Ajans olduğu unutulmamalıdır.

Başvuru ile birlikte sunulan proforma faturalar fikir vermesi amacıyla istenmekte olup Ajansın ayrıca piyasa araştırması yaparak hizmet alımını kendi usullerine göre yapacağı unutulmamalıdır. Satın alma işlemleri başvuru sahibi tarafından başvurusu ile birlikte sunulan teknik şartname doğrultusunda yapılacağından teknik şartnamenin özenli ve dikkatli hazırlanması önem arz etmektedir.

GMKA 2016 TD BAŞVURU Rehberinde; Teknik destekten yalnızca başvuru sahibi ve ortaklarının kendi personeli faydalanabilir. Örneğin; bir okulun ya da üniversitenin teknik destek başvurusu yapması durumunda öğrencilere ve/veya velilere yönelik eğitim talebi uygun değildir. Diğer yandan, rehberdeki ifadeden de anlaşılacağı üzere Başvuru Sahibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü olması durumunda söz konusu müdürlüğe bağlı olarak görev yapan öğretmenlerin eğitim alması söz konusu olabilir. Bununla birlikte; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyeleri de teknik destek sağlanan faaliyetlerden yararlanabilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..