Sıkça Sorulan Sorular

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleri ve faaliyetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

Farklı başvuru sahipleri tarafından aynı konuda Teknik Destek talebinde bulunulması halinde, kaynakların etkin kullanılması amacıyla Ajans tarafından bu kuruluşlara ortak teknik destek sağlanabilir.

Fakülteler ayrı başvuru sahibi olarak değerlendirilir. Ancak üniversite bünyesinde yer alan bölümler fakülteler aracılığıyla başvurabilir.

Başvuru rehberinde belirtildiği üzere, Teknik Destek Programı kapsamında, faaliyetlerin 1 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Projeniz için Ajans uzmanlarının görevlendirilmesi halinde 2 haftalık süre ile eğitim verilmesi mümkündür. Ancak dışardan hizmet alımı durumunda projenin 1 aylık sürede tamamlanmasının mümkün olduğu ölçüde hizmet alınabilir. Bu kapsamda, bu süreleri aşan Başvurular uygun başvuru değildir. Teknik Destek başvuruları kurgulanırken bu süreleri aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmekte olup, tamamlanamayan faaliyetlere sonraki Teknik Destek Programlarında devam edilmesi söz konusu değildir.

Yararlanıcı adayı tarafından teknik destek başvuru formu ekinde özgeçmişleriyle belirtilen uzmanlar arasından Ajans tarafından belirlenecektir. Ancak faydalanıcı tarafından önerilen uzman ya da danışmanın Ajans için bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ajans önerileri uygun bulmadığı takdirde önerilenler dışında uzman sağlama yetkisine sahiptir.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı adına herhangi bir proje hesabı açılmayacak, yani yararlanıcı hesabına nakdi bir katkı yatırılmayacak olup, hizmet alımı ajans tarafından gerçekleştirilecektir.

Teknik Destek Programı kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek olan uzman ya da danışmalar için minimum kriterler belirlenmemiş olup, alınacak hizmetin niteliğine göre yararlanıcı adayının önerdiği eğitmenler içerisinden seçilecek veya o eğitim konusu için ajans tarafından belirlenecek kriterlere uyan başka bir eğitmen önerilecektir.

Faaliyetin gerçekleştirilme süresi en fazla 1 ay olup, sözleşme imzalandıktan sonraki gün başlamalıdır.

 

 

    

Ajans desteğinden yalnızca eğitmenin ücreti, yol ve gündelik masrafları karşılanır. Bunun dışında herhangi bir faaliyet için destek verilemez.

Kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler başvuruda bulundukları takdirde alınacak teknik destekten üyeleri de faydalanabilir.

Teknik destek bir meslek kazandırma desteği değildir. Teknik Destek Programının temel amacı bölgedeki kurumların kurumsallaşma yolundaki kapasitelerini artırmaktır. Diğer bir deyişle Teknik Destek programı, “Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.”

Gerekçesi iyi açıklandığı ve başvuru formuna yansıtıldığı sürece ve toplam uygun maliyet 15.000 TL’ yi, toplam faaliyet süresi 1 ayı geçmediği müddetçe tek bir kurumdan alma zorunluluğu yoktur.

Gerçekleştirilemez. Teknik desteğin ajans uzmanı tarafından sağlanması da ajans kaynağının kullanımıdır. Bu nedenle toplam eğitim süresi 15 günü geçemez.

TD başvurusu kapsamında sunulması gereken dokümanlardan biri olan bir anlamda bütçe özetinin verildiği doküman, başvuru sahibi tarafından hazırlanmalı ve tüm teklifler bir arada olmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır

Hem proje yöneticisi/sorumlusu hem de danışman şirket personeli özgeçmişi sunulan teklifte yer almalıdır.

Teknik Destek aşamaları şu şekilde gerçekleşmektedir:

  1. Yararlanıcı adayı başvuru formunu doldurur, gerekli eklerle ajansa başvurur.
  2. Ajans her dönemin başvurusunu bir sonraki dönemin ilk 10 günü içerisinde değerlendirir.
  3. Başarılı olanlara proje teklif çağrısında olduğu gibi proje hesabı açılmaz. Ajans, yararlanıcı tarafından talep edilen eğitmenlerden, ya da önerilen eğitmenler yeterli görülmezse başka eğitmenlerden hizmet alımı yöntemiyle yararlanıcının eğitmen talebini karşılar.

Basamaklardan da anlaşıldığı üzere ajansın yararlanıcı adayına ön ödeme yapması söz konusu değildir. Eğitmen talebi ajans tarafından hizmet alımıyla yerine getirildiği için, yararlanıcı eğitmene ön ödeme yaptı ise bile bu ödeme ajans tarafından karşılanmaz. Ajans tarafından sıfırdan hizmet alımı yapılıyormuşçasına davranılır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..