Proje Nasıl Hazırlanır?

Projelerin hazırlanmasında Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınır. Bu metodoloji, Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Genel proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süreç proje döngüsü olarak adlandırılır. Proje döngüsünde genel prensip her aşamanın kendinden sonra gelen aşama için temel oluşturmasıdır. Proje döngüsünün bileşenleri aşağıdaki şekil kapsamında detaylandırılmaktadır.


Faydalanılan Kaynaklar

  1. Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kitabı, Faruk Cengiz Tekindağ
  2. Aid Delivery Methods, Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, European Commission
  3. Proje Yönetiminde Temel Kavramlar, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye

Proje hazırlama konusunda faydalanabileceğiniz çevrimiçi eğitim modülüne ulaşmak için tıklayınız.
(SERKA Kalkınma Ajansı sitesine gider.)