Haber Galerisi

Yatırımcılar İçin Araziniz Varsa GMKA’ya Gelin

20 Ocak 2016

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Esra Kocabaş, hayata geçirdikleri Coğrafi Bilgi Sistemiyle bölgede yatırım yapacaklara rehber olduklarını belirterek, yatırımcılara arazilerini tahsis etmek isteyenlerin sisteme kaydolması için çağrıda bulundu.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de yatırım yapacaklara büyük kolaylık sunuyor. GMKA, bir yıldır faaliyette olan Coğrafi Bilgi Sistemiyle (CBS) ile bölgede yer seçimi problemlerini, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak analiz edebiliyor. Böylece Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların arsa ihtiyacına kalıcı çözümler sunuyor.

Yatırımcılara büyük kolaylık sağlayan Coğrafi Bilgi Sisteminin uzun dönemli bir çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen GMKA Genel Sekreter Esra Kocabaş, “Bu çalışmada,  Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının sağladığı avantajlardan yararlanarak, bölgemizdeki yatırım yapmaya uygun bölgelerle ilgili ciddi bir bilgi arşivi oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde elde edilebilecek yeni veriler ve CBS teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak, kriterler çeşitlendirilip geliştirilerek daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi de mümkün olacak” dedi.

GMKA’dan Arsa Sahiplerine Çağrı

Balıkesir ve Çanakkale’deki 5 dönüm ve üzeri arsa sahiplerine de bir çağrıda bulunan GMKA Genel Sekreteri Esra Kocabaş, arsalarını değerlendirmek isteyen arsa sahiplerinin arsalarını yatırımcılar için CBS veri tabanına kaydettiklerini söyledi.

Bölgedeki arazilerini yatırımcılara vermek isteyenlerin talepleri sisteme öncelikli olarak kaydettiklerini söyleyen Esra Kocabaş, “Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde arazisi olan ve yatırımcılara satmak isteyenlere buradan çağrı yapıyorum. Arazilerini sistemimize kaydettirsinler. Biz de bu arazileri öncelikli olarak yatırımcıların dikkatine sunalım. Bugüne kadar 100’e yakın kişinin arazilerini yatırımcıların bilgisine sunmak üzere kaydettik ve bunlardan 46’sını yatırımcılara gösterdik ve sonuç aldık” dedi.

Arsa sahiplerinin telefon, internet ya da yüz yüze arsalarını CBS veri tabanına ada parsel numarasıyla kaydettirebileceklerini ifade eden Kocabaş, Ajansımıza başvuran yatırımcılara bu arsalar öncelikli olarak yönlendirebileceklerinin altını çizdi.

CBS ile Güney Marmara’nın Röntgenini Çektik

Böyle bir hizmeti sunan ilk Kalkınma Ajansı olduklarını söyleyen Genel Sekreter Esra Kocabaş, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, şehir planlamaları, yatırım stratejileri, nüfus planlamaları, iklim analizleri, jeoloji ve jeomorfoloji alanlarına ait analizler, ulaşım, şehirleşme gibi sayılamayacak birçok alanda kullanılabildiğini” ifade etti.

Yatırımcılar için kurulan sistemin yararlarından özetleyen Esra Kocabaş, “ Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgi akışını hızlandırıyor, daha verimli üretim ve envanter yönetimi sağlıyor. Bunun yanında acil durum müdahale, kritik bilgi analizleri gibi etkili ve doğru analizleri kolayca elde etmemize imkân tanıyor. Ayrıca iş verimliliğini artırıyor ve zaman kaybını önlüyor, veri güncelleme kolaylığı sağlıyor. Bunlara ek olarak mühendislik, planlama, emlakçılık, topografik, hidrografik, arazi kullanımı ve vergileme haritaları gibi sektörleri destekleme imkânı sağlayarak, özel analiz ve sorgulama yapılabiliyor” dedi.

CBS ile Güney Marmara Bölgesi’nin röntgenini çektiklerini söyleyen Kocabaş, “Bu hizmetle artık bölgemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara haritalar üzerinden, analizler ile destek vererek ve izin ruhsat sürecinde karşılaşabilecek sorunları, işin başında tespit ederek yatırımın daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyoruz” dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verilere ait bilgileri veri tabanında bütünleşmiş bir şekilde saklama yeteneğine sahip programlardır. Bu programlar kendine has teknolojisiyle sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veri tabanı işlemlerini görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizler ile birleştirmektedir. Bu yeteneği sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri diğer bilgi sistemlerinden ayrılmakta, kamu ve özel girişimlerde olayların açıklanabilmesi, sonuçların tahmini ve strateji geliştirebilmesi bakımında önem kazanmaktadır.

Kısaca CBS, hem veri tabanı yönetimi, analiz, modelleme yeteneği hem de çalışmalar esnasında karar destek mekanizması gibi birçok ve önemli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Böylece talep edildiğinde tüm veriler haritalar üzerinden görülebilmekte ve karar alma süreçlerinin kolaylaşması sağlanmaktadır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..