Haber Galerisi

Mesleki Eğitimin Hamisi

11 Mayıs 2018

Proje Başına 1 Milyon

Bölgenin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan, bu çerçevede kalkınma girişimlerini destekleyen Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), mesleki eğitimin geliştirilmesinde öncü rol oynuyor. İşletmelerin nitelikli eleman talebini karşılamak amacıyla 15 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ilan eden ajans, program kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar destek sağlayabiliyor. Sanayi Gazetesine bilgi veren GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, “Bölgemizde sanayi sektörü gittikçe gelişiyor. Dolayısıyla bölgede yetişen işgücünün ilgili sektörün ihtiyacına göre niteliğinin artırılması ve istihdamı büyük önem arz ediyor. Bu program kapsamında mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik yerel projelerin desteklenmesi öngörülüyor” dedi.

Üç Eksenli Strateji

2018 yılı ve önümüzdeki yıllar için planladığınız stratejiler nelerdir?

2018 yılı ve önümüzdeki üç sene için kurgulanan stratejiler, üç temel eksende yoğunlaşıyor. Sonuç Odaklı Program (SOP) adı verilen bu stratejiler; Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’dir. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi kapsamında, TR22 Bölgesi’nde kamu-üniversite-özel sektör iş birliği içinde Ar-Ge, tasarım ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi için faaliyet yürütüyoruz. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ile ilgili olarak da mesleki eğitim kalitesinin artırılarak meslek okullarının tercih edilebilirliğinin artırılması ve mezunların istihdam piyasasında daha fazla yer edinmesinin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz.

Diğer Kurumlarla El Ele

Ajansınızın bölgedeki diğer kurum/kuruluşlardan beklentileri nedir?

Sonuç Odaklı Programlar ile belirlenen kısa ve orta vadedeki stratejilerin hayata geçmesi için her bir strateji özelinde “Danışma Kurulları” kurulması ve bu kurullarda ilgili kurum ve kuruluşların yer alması planlanıyor. 2018-2020 yıllarını kapsayan bu Sonuç Odaklı Programlar’la; ajans ile belediyeler, valilikler, bölge üniversiteleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İŞKUR, SGK, KOSGEB, KGF, TÜİK, TÜRKPATENT gibi birçok yerel ve bölgesel kurumun iş birliği yapması öngörülüyor. Protokoller ile sağlanacak bu iş birlikleri vasıtasıyla ajans ve bölgenin tüm kurum ve kuruluşları koordinasyon içerisinde çalışarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırma misyonunu üstlenecektir.

Sanayi de var Turizm de

Yürüttüğünüz destek programları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ajansımız tarafından çıkılan ilk destek programı 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’dır. 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 2011 Yılı İhracata ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2013 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 2013 Yılı Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı, 2013 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, 2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı, 2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çıkılan diğer destek programları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, ajansımız tarafından Teknik Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Güdümlü Proje Desteği adı altında farklı türde programlar kapsamında kurum ve kuruluşlara destek veriliyor.

15 Milyonluk Bütçe

Bu sene destek bütçeniz ne kadar oldu?

2018 yılı için ajansımız tarafından 15 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGMDP) ilan edildi. Program ile Güney Marmara Bölgesi’nin; yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Söz konusu program kapsamında proje başına yüzde 90 oranında ve 1 milyon TL’ye kadar destek sağlanabiliyor. 2018 MEGMDP için mesleki eğitimle ilgili kurumlar başta olmak üzere ticaret ve sanayi odaları-borsaları, OSB müdürlükleri, İŞ-KUR, ceza infaz kurumları başvuru sahibi olabiliyor. Güney Marmara Bölgesi, mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişime açık olup oldukça güçlü bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda, sahip olunan potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Yatırımcılar Bilgilendiriliyor

Yatırımcılara yönlendirme yapmak ve destek olmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

GMKA çalışma birimi olan Yatırım Destek Ofisleri, ilin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, yatırım olanaklarının yatırımcıya tanıtılarak daha fazla yatırımcı çekilmesi, yatırımcının yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor. Nitelikli personeli ve güçlü iletişim ağıyla yatırım destek ofisleri; yatırımcıların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirilmesi, ilin iş ve yatırım ortamına ilişkin verilerin yatırımcılar ile paylaşılması, yatırıma uygun arazi tespiti konusunda yatırımcıya destek olunması, yatırımların izin ve ruhsat süreçlerinin yatırımcı adına tek elden takibinin yapılması, yatırım ortamını tanıtıcı organizasyonların düzenlenmesi, ilin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için stratejiler hazırlanması gibi pek çok görev yürütüyor.

Kaynak: Sanayi Gazetesi

 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..