Haber Galerisi

Kalkınma Ajansları Kalkınma Bakanlığı'nda Ortak Sorunları Ele Aldı

12 Mart 2018

Kalkınma Bakanlığı tarafından, Yatırım Destek Ofislerinin sorunlarını dinlemek ve birlikte çözümler aramak, il yatırım destek ve tanıtım stratejileri başta olmak üzere gündemdeki konuları görüşmek için, Kalkınma Bakanlığında Kalkınma Ajanslarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdür V. Ömer Bilen Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakanlık uzmanları, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mustafa Çöpoğlu Trakya Kalkınma Ajansı Mahmut Şahin ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterler Vekili Abdullah Güç, YDO Koordinatörleri ve uzmanları katıldı. Toplantıda, Yatırım Destek Ofislerinin güncel sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınırken katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi.

Yatırım Destek Ofisleri tarafından her yıl hazırlanan ve Yönetim Kurulu onayından sonra Bakanlığa sunulan stratejilerin içeriği ve kapsamı hakkında değerlendirmeler yapılırken, o il için strateji belgesi niteliğin olması gerektiği, özel sektör sorunlarına ışık tutacak bir rehber niteliğinde olması gerektiği, ilin öncelikli sektörlerinin analiz edildiği bir doküman olması gerektiği ve bir sonraki strateji hazırlama sürecinde kriterlerin bu doğrultuda revize edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, yönetmelik hükümlerine göre hareket edilebilmesi için yapılması gerekenler ele alınarak Yatırım Destek Ofislerinin personel yapılarının güçlendirilmesi hakkında görüş birliğine varıldı. Bunun yanında YDO'ların bulundukları ilde daha güçlü olabilmesi, ilgili süreçlerde daha etkin söz sahibi olabilmeleri için görüş ve öneriler değerlendirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, personel sayısındaki eksikliğe dikkat çekerek bu yıl personel alımı gerçekleştireceklerini ve Yatırım Destek Ofislerindeki ve diğer birimlerimizdeki bu açığı kapatacaklarını dile getirdi. 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdür V. Ömer Bilen, Yatırım destek ofislerinde mutlaka 2 uzman ve 1 Koordinatör olması gerektiğini belirterek, "Ajanslarımızın performansları çok önemlidir ve yüksek performans personel sayısıyla da doğru orantılıdır. Yeterli sayıda personeli olan Ajanslar de Yatırım Destek Ofislerinde personel görevlendirmelerini bir an önce yapmalıdırlar" diye konuştu. Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte yatırım destek ofislerinin İstanbul örneğinde olduğu gibi SGK, vergi dairesi, TSO temsilcisi, Valilik, OSB, Belediye gibi kurumlardan da birer temsilcilerin yer aldığı tek durak ofis haline getirilmesi düşüncesi tartışılmaya açıldı. Genel işleyiş sıkıntıları, atıl kapasite oluşma riski yanında bu ofislerin faydaları ve bölgeye katacakları konuları ele alındı.

Yatırım Destek Ofislerinin yerelde Ekonomi Bakanlığı teşvik belgelerinin takibinden, başvuruların alınması, belgelerin hazırlanması sürecine destek sağlanması, belirlenen sektörlerde yatırım teşvik belgesi hazırlanması, yatırım takip formlarının Ekonomi Bakanlığı sistemine işlenilmesi, ekspertiz ve kapama işlemlerini yerine getirmekten sorumlu olduğu ve bu kapsamda, YDO'ların bu süreçte karşılaştığı sıkıntılar özellikle Bakanlık nezdinde muhatap bulmada yaşanan zorluklar, iletişim sıkıntıları, Bakanlığın bu konular karşısındaki tutumu da etraflıca değerlendirildi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, teşvik izleme süreçlerinin ve kapamaların YDO'lar tarafından yapılmasının gereksiz olduğunu dile getirerek, daha kalifiye ve daha katma değerli işlerin yatırım destek ofislerince yapılması gerektiğini dile getirdi. Acar aynı zamanda teşvik kapama işlemlerinde çoğunlukla sorunlu olan kapamaların ofislere gönderildiğini de belirterek kurumlar arası koordinasyonu sağlamakta zorlandıklarını ifade etti ve bu sorumluluğun ajansın üzerinden alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdür V. Ömer Bilen'de Elif Acar'a katıldığını belirterek, bu konuda yeni bir yol haritası izleyeceklerini söyledi.

"2019 yılında daha esaslı olacak"

Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Sonuç Odaklı Programın 2018 yılı için bir geçiş/dönüşüm süreci, bir başlangıç olduğu vurgulanmış sürecin 2019 yılında daha esaslı olacağı ifade edildi. Sonuç Odaklı Programda YDO faaliyetlerine nasıl yer verildiği ve uygulamada herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanamayacağı konusunda görüşler alındı. Bununla birlikte Mali Destek Programları'nda yatırım destek ofislerinin rolü ve önemi değerlendirildi.

Coğrafi Bilgi Sistemi/ Yatırım Yeri Bilgi Sistemi hakkında daha önce Bakanlık tarafından başlanılan girişimde gelinen nokta hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve ajansların kendi yaptıkları çalışmalar değerlendirildi. Verilerin nereden nasıl alınacağı, arayüz kullanımı, sistemsel altyapı sorunları gibi konular tartışıldı. Bunların dışında, "invest in" sitlerinin yapısının güçlendirilmesi, girişimci bilgi sistemi, yatırım takip sistemi gibi konular da kısa kısa ele alınarak, ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Bütün katılımcıların bahsedilen konular üzerinde görüş ve önerilerini açıkça ifade ettiği toplantıda Bakanlık tarafından da gerekli notlar alınarak ilgililere iletileceği belirtildi. Yatırım Destek Ofisi sorunlarının bu gibi toplantılarda ele alınarak çözüm yolları aranmasının ilerleyen süreçte faydalı olacağı ve benzer toplantıların devam etmesi gerektiği değerlendirildi.

 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..