Haber Galerisi

Güney Marmara İçin “Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” Oluşturuluyor

13 Şubat 2017

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Balıkesir ve Çanakkale ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında birleştirmek ve hedeflere ulaşmak için eylemleri belirlemek amacıyla “İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” toplantısını, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi çalışanlarıyla birlikte Ajansın Balıkesir hizmet binasında gerçekleştirdi.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nde yer alacak hedefleri ve çözüm isteyen konuları belirlemek amacıyla gerçekleşen toplantıya; Genel Sekreter Vekili Kasım Özek, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, Ajans Birim Başkanları ve uzmanlar katıldı.

Yatırım destek ve tanıtım stratejisi ile; illerdeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek, kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek ve illerin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek amaçlanıyor. Strateji sayesinde, illerin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündemini, toplu, önceliklendirilmiş ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunmak amaçlanıyor.

Oluşturulacak strateji ile benzer çalışmalar yürüten diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak. Stratejinin ilgili tüm paydaşların çalışmalarının azami fayda sağlamasını garanti altına alacak bir doküman olması bekleniyor. İllerdeki yatırım destek ve tanıtım konusunda, o ildeki tüm ilgili kurum kuruluşların ortak gündemi, yol haritası ve odak noktası; yine ilgili kurum ve kuruluşların yıl içerisindeki eylem ve işlemlerini gerçekleştirirken kısa ve orta vadeli planlar yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir belge olması da bekleniyor. Bunlarla beraber bölgeye yatırım çekmek amacıyla, yatırımcılara yönelik yürütülen her türlü tanıtım faaliyetlerine çerçeve çizecek, ajanslar ve ildeki diğer ilgili kurum ve kuruşların bu alandaki yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının bir amaç, program ve performans göstergeleri çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak.

Strateji, Yatırım Destek Ofisleri koordinasyonluğunda hazırlanıyor. Bölge planı ve Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtma Stratejisi ile uyumlu olması gözetilecek stratejide, illerdeki kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması öngörülecek. Strateji taslağının son hali Ajans Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından nihai şeklini alacak. Strateji, Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra da bilgi için Kalkınma Bakanlığı’na gönderilecek.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri, 2017-2023 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulacak. Stratejilerin tamamlanması ile Ajans tarafından 2017 Eylem Planı da yürürlüğe girecek.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..