Haber Galerisi

GMKA’dan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliğine Teknik Destek

31 Temmuz 2017

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2017 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönemindeki başarılı bulunan Teknik Destek Projelerinden Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliğinin projelerinin imza törenlerini gerçekleştirdi.

İmza törenlerine Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.Yasin YILMAZ, Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreter Vekili Uzm.Dr.Arif Kadir BALCI, proje koordinatörleri ile GMKA Genel Sekreter Vekili Dr.Kasım ÖZEK, Program Yönetim Birimi Başkanı Abdullah GÜÇ ve GMKA uzmanları katılım sağladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü “Eğitim Can Kurtar” projesi ile Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği “Uygulamalı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi” projesi ile Teknik Destek almaya hak kazandı.

Törende konuşan Özek, “Teknik Desteği önemsiyoruz. Son başarılı olan projelerle birlikte bu zamana kadar destek verdiğimiz proje sayısı 180’i buldu. 6 yıldır kurum ve kuruluşlarımıza bu destekleri veriyoruz. 1.3 milyon TL kadar bir bütçeyi bu anlamda vermiş bulunmaktayız. Bölgemizde hizmet anlamında ihtiyaç duyulan alanlardaki problemler Ajansımızın sağladığı Teknik Destek kapsamında verilen eğitimler ile aşılabilmektedir.” diye konuştu.

Projeleri tebrik eden Özek, “Buradaki amacımız; bölge insanının yine bölge insanına vereceği hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik ihtiyaç duydukları öncelikle kendi işlerini yapmak, AR-GE potansiyelini arttırmak, tasarım, inovasyon, kümelenme çalışmalarını desteklemeye ve modern kentleşmeye yönelik çalışmaları, 2017 Teknik Destek programı kapsamında desteklemek oldu. İnsanoğlu statik bir yapıda değil, enformasyon ve teknoloji sürekli geliştiği için kurumların hizmetleriyle ilgili yapısal dönüşümler içerisinde eğitime her zaman ihtiyaç duyuluyor. Biz bu manada Kalkınma Ajansı olarak kaliteli eğitime her zaman sıcak bakıyoruz. Her yıl Teknik Destek programlarına çıktık. İnşallah gelecek yıllarda da çıkacağız. Program çerçevesinde ayırdığımız bütçe ihtiyaçları giderici nitelikte. Ayrıca, bazen kendimiz de iş yükümüzü değerlendirip tarttıktan sonra imkanlarımız dahilinde Proje Döngüsü Yönetimi, Stratejik Plan Hazırlama vs. eğitimleri kendimiz veriyoruz.” diyerek konuşmasına son verdi.

Fotoğraf çekimi ve ardından hayırlı olsun temennileri ile törenler sona erdi. Tören sonrasında Özek, misafirler ile Genel Sekreterlik Makamında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

“Eğitim Can Kurtar Projesi”

İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü en temel görevlerden birincisi, acil durumlarda sunulan sağlık hizmetleri (112); ikincisi ise deprem, sel gibi olağan dışı durumlarda (ODD) sunulan Ulusal Medikal Kurtarma hizmetleridir. Göçük altında kalma, suda boğulma, zor doğa koşullarında mahsur kalmalar gibi olağan dışı durumlarda müdahale eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleridir (UMKE). UMKE Ulusal tamamı sağlık hizmeti sunumu yapan kamu kurumlarında çalışan gönüllü Acil Tıp Teknisyeni, Paramedik, Hemşire, Sağlık Memuru ve Hekim gibi meslek gruplarından oluşmaktadır. Hizmet sunduğu potansiyel hedef kitlesi sorumluluk alanı içindeki nüfusun tamamıdır. Bu nedenle 112 acil çağrı sistemine başvurulan tüm olağan dışı durumlarda olduğu gibi suda boğulma vakalarında olay yerine ilk ulaşan ekip her zaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleridir. Ancak suda boğulma vakalarında UMKE'nin yetersiz teknik donanımı ve bilgi beceri eksikliğinden dolayı kazazedeye müdahale için cankurtaran, dalgıç vs. olay yerine gelmesi ve kazazedeyi sudan karaya çıkarmaları beklenilmektedir. Bu da kazazedenin yaşam şansını oldukça düşürmektedir. Bu nedenle suda boğulma vakalarında kazazedeye müdahale edecek olan; 15 kişilik UMKE personeline 6 gün boyunca 42 saat süreli su üstü kurtarma uygulamalarını ve örneklerini kapsayan bir eğitim programı planlanmıştır.

Bu eğitimin amacı, UMKE'de görev yapan personele suda boğulma vakalarına müdahaleye yönelik özel bilgi ve beceri kazandırmak, boğulma vakalarında hayatta kalma oranını arttıracak müdahale yetkisini kazandırmak, UMKE'nin bölgemizdeki etkinliğini arttırmaktır. Teknik Destek Projemiz ile şu başlıklar altında eğitim verilecektir: 1. Bronz Cankurtaranlık Standart Eğitimi: Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli malzemeleri kullanma ve bakımı, suda tehlike işaretlerini kullanabilme, solunum ve dolaşım sistemleri bilgisi, kazaya acil müdahale, kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri.

Proje kapsamında eğitim alacak personel UMKE personellerinden su üstü kurtarma eğitimini talep eden gönüllülerden oluşacak. Personelin gönüllü katılımları dışında temel yüzme bilgisine sahip olmasına, istekliliğine ve motivasyonuna dikkat ediliyor. UMKE personelinin alacakları bu eğitim, hem bireysel hem de kurumsal bazda önemli gelişmeler sağlayacak.

“Uygulamalı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi”

Bir süreç olan İç Kontrol, idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Yönetişimi esas alır. Sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere planlanan Teknik Destek ile İç Kontrol ve Risk Yönetimi kavramının üst yöneticiler tarafından anlaşılması, personele iç kontrol ve risk yönetimi konularında farkındalık ve beceri kazandırılması, sistemin işleyişi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlantısı anlatılacaktır. Üst yöneticilerce, bu kanunun mad. 55: İç kontrol kavramı, mad. 56: İç kontrolün amacı ve mad. 57: Kontrolün yapısı ve işleyişini esas alan işlemler ile aynı kanunun 11.mad. üst yöneticilere verilen sorumlulukların anlaşılabilmesi sağlanacaktır. Üst yöneticilerin iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinde, sistemin gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması, her türlü düzenlemelerin yapılması ile harcama yetkililerinin görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumlulukları hakkında farkındalıklarının artırılması, konuyu özümseyip uygulamaya geçmeleri için neler yapılması gerektiği belirtilecektir.

Eğitim ile öncelikle yönetim kademesinde iç kontrol ve risk yönetimi bilinci oluşturulmasında farkındalık oluşturmak amaçlandığı için hedef grup; Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin en üst yönetici pozisyonundaki 1 Genel Sekreter; diğer üst yönetici pozisyonundaki İdari, Tıbbi ve Mali alanlarda iş ve işlemleri yürüten 3 Başkan; Genel Sekreterliğe bağlı 19 sağlık tesisinde yer alan Balıkesir Devlet Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi (Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Havran, İvrindi, Sındırgı, Bigadiç, Susurluk, Savaştepe, Dursunbey ilçelerde yer alan Devlet Hastaneleri), Edremit, Bandırma ve İl Merkezindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan hastane yöneticisi/başhekim ve mali işler müdürleri/müdür yardımcıları ile İSFAB Biriminde görevli 2 si uzman toplam 4 personelden oluşturulmuştur.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..