Haber Galerisi

GMKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programını İlan Etti

03 Mayıs 2018

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi. Toplam 1.000.000 TL bütçeli program kapsamında, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecektir.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına yönelik proje tekliflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamına girmesi beklenmektedir.

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler

Öncelik 2: Turizm alanında kapasite ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler

Öncelik 3: Mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler

Bu program kapsamında asgari destek tutarı 50.000 TL olup, azami destek tutarı 100.000 TL ‘dir. Fakat, Troas Bölgesi’nin turizmde ön plana çıkarılması ve TR22 Bölgesi’nde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek fizibilite raporları için 120.000 TL’dir. Projelerin asgari destek oranı %50, azami destek oranı ise %90 olarak belirlenmiştir.

Uygulama süresi olarak azami 12 ay olarak belirlenen programa aşağıdaki kurumlar başvurabileceklerdir.

  • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
  • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Rektörlükler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)
  • Kooperatif – Birlikler
  • Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Programa gerçekleştirilecek başvurular, destekleyici belgeleriyle birlikte KAYS-PFDY üzerinden çevrimiçi (online) olarak sunmaları yeterli olup ayrıca matbu halleri sunulmayacaktır. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru rehberi ve diğer belgeler için 2018 Yılı Teknik Destek Programı için web sayfası ziyaret edilebilir.

Programdan yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin KAYS-PFDY üzerinden 26.12.2018 saat 23:59’a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri; sistem tarafından kendilerine verilen taahhütnamelerini ise 28.12.2018 saat 17:00’e kadar Ajansımıza matbu olarak sunmaları gerekmektedir.

Projelere ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yayımlanmıştır.

 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..