Haber Galerisi

GMKA 2018 Mali Destek Programını İlan Etti

12 Ocak 2018

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Hizmet Binasında gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile toplam bütçesi 15 Milyon TL olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” konulu Mali Destek Programı ilan edildi.

Toplantıya il müdürlükleri, meslek eğitimi veren kurumlar, meslek kuruluşları temsilcileri, ceza infaz kurumları katılım sağladı. Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek’in açılış konuşmasının akabinde, Program Yönetimi Birimi Başkanı Abdullah Güç tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı olan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın tanıtımı gerçekleştirildi.

“Bölgeye yaklaşık 500 projeyle 50 milyon TL kaynak kullanıldı”

Açılış konuşmasında GMKA’nın Güney Marmara Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünden bahseden Özek, “Ajans, Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgesel planlama çalışmaları ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerektiğinde mali ve teknik desteklerle bölgesinde yol açıcı bir rol üstlenmeyi görev edinmiştir. Bu doğrultuda, bu güne kadar, rakamlarla konuşmak gerekirse 11 Mali Destek Programı uygulamış, bu Mali Destek Programlarında 305 projenin desteklenmesini sağlamış ve diğer Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği diye tanımladığımız destek programları ile yaklaşık 500 projenin yürümesine vesile olarak 50 milyon TL kaynak kullanmıştır. Proje sahiplerinin kendi eş finansmanları da dikkate alındığında 110 milyon TL kaynak harekete geçirilerek bölgede büyük bir sinerji ortaya çıkarılabilmiştir.” diye konuştu.

“Tek seferde ilan ettiğimiz bütçesi en fazla olan Mali Destek Programı”

Daha önce verilen Mali Destek ve Sosyal Desteklerin önemine vurgu yapan Özek “Bugün de burada bölgemizde uyguladığımız 12nci Mali Destek Programını ilan ediyoruz. Bu yeni Mali Destek Programımızın Adı: Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Toplam bütçesi, 15 milyon TL. Destek oranı, proje toplam maliyetinin %90 ı olacaktır. Bu program kapsamında proje başına en az destek oranı 100 bin TL, en fazla destek oranı 1 milyon TL olacaktır. Yani en küçük proje bütçesi 112 bin TL, en büyük proje bütçesi de 1 milyon 112 bin TL olabilecektir. Bu destek programı ile; Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve mesleki eğitim alamayan kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanmasını hedeflenmiştir. Bu gün ilan ettiğimiz bu program, şimdiye kadar tek seferde ilan ettiğimiz bütçesi en fazla olan Mali Destek Projesidir.”

“Mesleki Eğitime Odaklandık”

“2014-2018 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi’nde de bir yandan sektörlerin nitelikli ara elemana ihtiyaç duyduğu öte yandan ise mesleki ve teknik eğitim mezunlarında işsizlik oranının yüksek olduğu belirtilmektedir. Balıkesir’de ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim veren 69 adet kurum bulunmaktadır. Öğrenci sayıları açısından bakıldığında ise ilimizde 20.000’in üstünde öğrencimiz mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okumaktadır. Dolayısıyla, bölgesel açıdan mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişime açık, oldukça güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sahip olunan potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanacağı şüphesizdir. Bölgemizdeki işletmelerin üretimlerinin artması, pazar payımızın büyümesi, ürünlerimizin aranan ürün olması, rekabet gücümüzün artması insan kaynaklarımızın yüksek niteliğine bağlıdır. Katma değeri yüksek, Ar-Ge ve tasarım içeren, teknolojik vasıfları olan ürün geliştirilmesi ve üretilmesi ancak donanımlı beşeri kaynaklarımızla mümkün olabilecektir. Biz de, GMKA olarak, Yönetim Kurulumuzun uygun görmesi ve Kalkınma Bakanlığımızın onayıyla bölgemizde Mesleki Eğitim Geliştirmesine yönelik olarak bu destek programına çıktık. Bu programın, Bölgemize, memleketimize, insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte bize destek veren başta Sn. Valilerimiz olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Potansiyel başvuru sahiplerimiz olan Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları, Odalar, Borsalar, Birlikler, Ceza ve İnfaz Kurumları ve burada söyleyemediğimiz uygun başvuru sahiplerinin bu programa proje hazırlayarak Mesleki Eğitimin Geliştirilmesine katkı sağlamalarını ve bu programdan faydalanmalarını tavsiye ederek hepinizi selamlıyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmasının ardından Mali Destek Programının genel hatları ile tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda mali destek programının genel hatları, başvuru şartları, uygun başvuru sahipleri, örnek proje konuları hakkında bilgi verildi. Potansiyel başvuru sahiplerinin GMKA web sayfası www.gmka.gov.tr’de başvuru için gerekli bilgileri bulabilecekleri belirtildi. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..