Haber Galerisi

Enerji Kümesi Rüzgarı Esecek

06 Ocak 2017

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr.Kasım Özek bölgede gıda kümelenmesini hayata geçirdiklerini belirterek, 2017 yılı içinde de yenilenebilir enerji kümelenmesi kurulacağı müjdesini verdi.

Rekabet Gücü Sağlıyor

Güney Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınması, rekabet gücünün arttırılması ve bölgenin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla hareket eden Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), kümelenme çalışmalarına verdiği önemle öne çıkıyor. Ajans, 2017 yılında yenilebilir enerji alanında kümelenme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek, gıda ve yenilenebilir enerjinin, kümelenmede hedef alanlar olarak belirlendiğini söyledi. Özek, kümelenme projeleri ile ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliğin artacağını, bölgeye daha fazla yatırım çekilebileceğini ve maliyetlerin ortak karşılanması ile Ar-Ge çalışmalarının önünün açılacağını vurguladı.

Strateji Oluşturulacak

Lojistik altyapısı giderek güçlenen bölge illerine daha fazla yatırım çekebilmek için Yatırım Destek Ofisleri’nin faaliyetlerini artıracağını dile getiren Özek, “Bu bağlamda, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırımcı işlemlerinin kolaylaştırılmasına devam edilecektir. Bölge kurum/kuruluş ve işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecek, bölgenin başat sektörleri olan; gıda, turizm, madencilik ve lojistik alanlarına eylem ve stratejiler oluşturularak bu doğrultuda projeler geliştirilecektir. Ekonomik kalkınmada Ar-Ge-İnovasyon, dış ticaret, iş birliği ağları kurumsallaşma ve rekabet gücünün geliştirilmesi; sosyal kalkınmada insan kaynaklarının niteliklerinin ve istihdamın artırılması ve bölgenin yaşanabilirlik düzeyinin iyileştirilmesi başlıca konular olmaya devam edecektir” dedi.

2017’de Kurulacak

Özek, son zamanlarda giderek önem kazanan kümelenme çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgenin güçlü olduğu sektörlerden olan gıda ve yenilebilir enerjinin, kümelenme ile ilgili hedef alanlar olarak belirlendiğini ifade eden Özek, “Güney Marmara Gıda Kümesi’nin kurulduğunu söyledi. Özek, “Yenilenebilir enerji alanında kümelenme konusu ile ilgili belirlenen eylem ve stratejiler; 2017 yılı içerisinde sözleşmesinin imzalanması öngörülen, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ortak oldukları Re-YOU (Yeniden-SEN) Operasyon Program Programı ile hayata geçirilecektir. Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon Programı kapsamında Güney Marmara Yenilenebilir Enerji Kümesi kurulacaktır” diye konuştu.

Temiz Enerji

GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek, bölgelerinin rüzgar enerjisi kurulu gücü bakımından ilk sırada rüzgar enerjisi kurulu gücü bakımından ilk sırada geldiğini belirterek, bölgede toplamda bin 300 megavata yaklaşan kurulu gücün önümüzdeki dönemde artış göstereceğini dile getirdi. Bunun yanı sıra TR22 Bölgesi’nin aynı zamanda biyogaz konusunda da çok ciddi bir potansiyel taşıdığını anlatan Özek, “Ajans bu konu ile alakalı çalışma grubunu oluşturarak bölgenin bilgi merkezi haline gelmek ve yatırım, planlama, koordinasyon ve teknik yardım konularında bölgeye hizmet vermek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Önümüzdeki dönemde mevcut potansiyelin layıkıyla değerlendirilmesi; hem fosil yakıtlar bakımından fakir olan ülkemizin enerji açığını kapatmak hem de sürdürülebilir bir çevre için son derece önemlidir” dedi.

Firmalara Destek

Özek, Ajans olarak bölge firmalarından kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin yükseltilmesi, yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilebilmesi için Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması gibi beklentiler içinde olduklarını ifade etti. Özek, “Sağlamış olduğumuz son iki mali destek programının bölgemizde harekete geçirdiği kaynak yaklaşık 24 milyon TL’dir. Desteklediğimiz firmalar, 20 milyon TL’yi aşan bir ihracat gerçekleştirmiş ve mevcut müşteri portföylerinde yüzde 100’e varan bir artış yakalamışlardır. Yapılan yeni yatırımlar ile 200 kişiye farklı firmalarda istihdam olanağı sağlanmıştır” bilgisini verdi.

12 Yatırım Sonuçlandı

Özek, Ajans tarafından sağlanan desteklerle birçok firmanın kendi alanında başarı elde ettiğini söyledi. Balıkesir’de son 3 yılda gıda, mobilya, enerji, madencilik, ve patlayıcı madde sektörlerinde yaklaşık 550 milyon değerinde toplam 7 yatırımın sonuçlandığını belirten Özek, Çanakkale’de ise son beş yılda yaklaşık 55 milyon dolarlık 5 adet yatırım yapıldığını dile getirdi. Özek, “Bu yatırımlardan iki tanesi yabancı sermayeli olup halen ruhsat ve yatırım yeri temini çalışmalarımız devam etmekte. Bu kapsamda özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsünün tedarik firmaları ile ilgili olarak gelen yabancı sermayeli yatırımlar için de uzun süreden beri çalışma yürütülmektedir” dedi. 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..