Haber Galerisi

Edremit Kaymakamlığı 2023’e “Stratejik Planlama ve Saha Analiz Çalışması”Projesi ile Hazırlanacak

02 Haziran 2017

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemindeki başarılı bulunan Teknik Destek Projelerinde imza törenlerine devam ediyor. Daha önce de başarılı projelerle destek almış olan Edremit Kaymakamlığı ile bir Teknik Destek Projesi imzası daha atılmasının yanı sıra Edremit Mal Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu ile de proje imza törenleri düzenlendi.

İmza törenlerine Edremit Kaymakamı Ali SIRMALI, Edremit Mal Müdürü Vekili Semra SİPAHİ, Edremit Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Serkan SEZEN ile GMKA Genel Sekreter Vekili Dr.Kasım ÖZEK ve Program Yönetim Birimi Başkanı Abdullah GÜÇ katılım sağladı. Edremit Kaymakamlığı “Edremit 2023'e Hazırlanıyor- Sürdürülebilir Kalkınma Planı Hazırlanması için Stratejik Planlama ve Saha Analiz Çalışması” projesi ile Edremit Mal Müdürlüğü “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi” projesi ile Edremit Meslek Yüksek Okulu da “Edremit Yüzünü Güneşe Dönüyor-Güneş Enerjisi Teknik Destek Eğitimi” projesi ile destek almaya hak kazandı.

Hayırlı olsun temennilerinin ardından imza törenleri gerçekleştirildi. Toplu fotoğraf çekimi sonrası Genel Sekreter Vekili Dr.Kasım Özek misafirler ile makam odasında bir süre sohbet etti.

Edremit 2023 İçin İlk Stratejik Adımı Atıyor

Teknik Destek kapsamında Edremit Kaymakamlığı’nın “Edremit 2023'e Hazırlanıyor-Sürdürülebilir Kalkınma Planı Hazırlanması için Stratejik Planlama ve Saha Analiz Çalışması” Projesi ile TR22 GMKA Bölge Planında yer alan; 'Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi adına yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmelidir' cümlesine istinaden kaymakamlık öncülüğünde, yöresel aktörler ve dinamiklerin katılımıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Planı hazırlamak istiyor.

Bu kapsamda kaymakamlık, öncelikle planın oluşturulmasında görev alacak Ar-Ge personelleri ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda fizibilite ve strateji planlarının hazırlanmasında direk görev alan 25 personeline yönelik "Stratejik Düşünme-Planlama Eğitimleri ve Saha Analiz Çalışması" Teknik Destek eğitimi almasını amaçlıyor. Alınacak bu Teknik Destek ile ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler belirlenerek, yereldeki mekanizmalardan gerek resmi gerekse STK'larla birlikte ortak hareket edilerek, 2023'te ilçenin nereye gideceği üzerine ilk stratejik adımların atılması sağlanacak.

6 gün olarak planlanan eğitim iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde; 2 gün stratejik planlama temel kavramlar, planlama süreci, SWOT analizi, kısa, orta, uzun vadeli planlama yaklaşımı, hedefler vb. teorik eğitim düşünülürken, ikinci bölümde ise 4 gün ilçenin potansiyellerin belirlenebilmesi için saha analiz çalışması, danışmanlık eğitimi şeklinde planlanmış.

İyi Uygulama Örnekleri Yerinde İncelenecek

Başarılı bulunan Teknik Destek Projelerinden Edremit Meslek Yüksekokulu’nun “Edremit Yüzünü Güneşe Dönüyor - Güneş Enerjisi (Fotovoltaik Sistemler) Teknik Destek Eğitimi” projesi ile de eğitim ile katılımcılar öncelikle ilçede uygulanma potansiyeli oldukça yüksek olan fotovoltaik sistemler ile ilgili teknik bilgi sahibi olacak.  İyi uygulama örnekleri yerinde incelenecek, sistem kurulumu ile ilgili yetkinliklerin arttırılması öngörülüyor.  Alınacak Teknik Destek eğitimi, 5 gün teorik ve 1 gün saha çalışması olmak üzere iki bölümden oluşacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Eğitimde ele alınması planlanan konular ise; Fotovoltaik sistemler, çalışma esasları, sistem-tesis bileşenleri, Lisanssız üretim mevzuatı, keşif ve yer tespiti, arazi geliştirme, fizibilite çalışmaları ve maliyet hesaplamaları, GES tesisleri planlaması ve tasarımı, fotovoltaik sistemlerin aşırı gerilim ve yıldırımdan korunması ile topraklanması kurulumu olacak.

İşlemler Daha Rahat Olacak

Edremit Mal Müdürlüğü’nün “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi” projesi için de hedef grup olarak ilçede kamu kurumlarında çalışan ve 5018 SK göre sorumlu olarak sayılan Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri, Harcama Yetkilisi Mutemedi, Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkililerinin kullanıcı yetkinliklerinin arttırılması için kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka hesabına aktarma, personelin sigorta pirimleri ve istatiski raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayan KBS modülleri sistemi için eğitim verilmesi amaçlanıyor.

 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..