Haber Galerisi

Ar-Ge ve Proje Yatırımlarına Önemli Kaynak Tahsisi

29 Aralık 2016

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Tech Ankara Proje Pazarı etkinliğine katıldı. Elvan, kamunun Ar-Ge’ye 2017 yılında önemli bir kaynak tahsisi öngördüğünü söyledi. Kaynakla ilgili sıkıntı olmadığını dile getiren Elvan, “Ar-Ge alanındaki temel sıkıntımız Ar-Ge kapasitemizin arttırılmasıdır. Biz de Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına yönelik yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

Burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, üretim gücünü arttırması ve ürettiklerini markalaştırmasının bütün paydaşların yerinde ve zamanında elini taşın altına koymasıyla mümkün olacağını vurgulayan Bakan Elvan, “Türkiye koyduğu hedeflere ulaşma noktasında bu hassasiyetle hareket ettiği zaman bizi kimse tutamaz. Dönemsel sorunlar, bölgesel ve küresel etkilerden kaynaklanan bazı kısa süreli gecikmeler olabilir ancak neye yoğunlaşırsak, enerjimizi ne için harcarsak sonuç alacağımız nokta da orasıdır. Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz, elbette milli iradenin önündeki engelleri kaldıracağız. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan, Ar-Ge'ye ve projeye yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Projelere 2,8 milyar lira

Kalkınma Bakanı Elvan, kalkınma ajanslarının kalkınmanın ülke sathına dengeli olarak yayılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, bölge düzeyinde işbirliği ve iletişim ağlarının geliştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. Elvan, bugüne kadar merkezi bütçeden 15 bin 760 projeye 2,8 milyar lira destek sağlandığını kaydetti.

Girişimcilik ruhu yüksek

Girişimciliğin ülkelerin büyüme, istihdam ve yenilik performansı açısından oldukça kritik bir alan olduğunun altını çizen Bakan Elvan, girişimcilik faaliyeti olan ülkelerin büyümesinin, ortalama ekonomik büyümenin üzerinde olduğunu vurguladı. Elvan, şöyle devam etti:

“Girişimcilerin yeni fikirleri ticarileştirmesi, ülkelerin gelişme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998-2008 döneminde meydana gelen büyümenin yaklaşık yarısı yenilik sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Ülkemize baktığımızda girişimcilik ruhunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Girişimciliğe özel bir önem vermekteyiz. Önümüzdeki dönemde özellikle kalkınma ajanslarımızın girişimcilik konusunda daha fazla faaliyet göstermelerini arzu ediyoruz.”

İstikrarlı büyüme

Türkiye’nin son 14 yılda istikrarlı bir büyüme sergilediğini dile getiren Elvan, “2002-2015 yılları arasında yüzde 5,08 oranında büyüdük. 2023’ün temel hedefine ulaşmak için kalkınma planında 6 temel alanı belirledik. Bunlar, yüksek istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insanı gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanılması olarak özetlenebilir” dedi.

Tasarruflar artacak

Bakan Lütfi Elvan, 2017-2019 dönemini içeren orta vadeli programda ise temel önceliklerinin yurt içi tasarruflarını daha da arttırmak, özel yatırımlar ve ihracat kaynaklı büyümeyi sağlamak, sanayide yapısal dönüşümü hızlandırmak, teknoloji ve verimlilik düzeyini arttırarak uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek olduğunu vurguladı.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..