Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

ETF Teklif Çağrısı: KOBİ’lerin Uluslararasılaşması İçin Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri

ETF “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması İçin Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, KOBİ’lerin eğitim kalitesini artırmak, KOBİ’lerin eğitim ihtiyacını karşılayan eğitim kurumların kapasitesini artırmak, KOBİ’lerin spesific ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için politikaların ve eğitimlerin iyileştirilmesidir. Bu çağrı ile KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması için eğitim veren eğitim sağlayıcıların iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Çağrıya, AB üye devletlerinden ve ETF ortak ülkelerinden KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcılar, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, KOBİ ajansları, bölgesel kalkınma ajansları, STK’lar ve danışmanlık kuruluşları başvuru yapabilecektir.

Teklif çağrısının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.