Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

ERC Advanced Grant Çağrısı 235 Projeyi Destekleyecek

ERC Advanced Grant 2016 Çağrısı 24 Mayıs 2016 tarihinde 540 milyon €’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 235 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Son 10 yıl içerisinde aktif olarak ileri düzey araştırma yapmakta olan ve alanlarında lider pozisyonundaki tüm araştırmacılar bu çağrıya başvurabilecektir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 2,5 milyon Avro’luk fon alabilecektir. Proje kapsamında büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim ihtiyacı olması durumunda veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’nden farklı ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için 1  milyon Avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.

Geçen senelere göre en önemli değişiklik tekrar başvurma kurallarının yumuşatılmış olmasıdır. 2015 çağrılarında ikinci değerlendirme aşamasından B puan alan araştırmacılar bir sene beklemek zorunda kalmadan doğrudan 2016 çağrılarına başvurabilecektir.

Son olarak Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda ofisimizden destek almak mümkündür. Bu programlarla ilgili başvuru tarihleri ve kabul koşulları bu sayfadan ilan edilecektir.

• ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, seyahat desteğini içerir

• Eşik Üstü Ödülü: Alınan puana göre 12,000 Avro’ya kadar ödül

• Başarı Ödülü: Proje türüne ve bütçesine göre 350,000 Avro’ya kadar ödül

• Transfer Ödülü: Yurtdışından ERC Projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara özel proje türüne göre 35,000 Avro’ya kadar ödül

2016 Advanced Grant Çağrı Künyesi

Çağrı Kodu: ERC-2016-AdG

Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2016

Kapanış Tarihi: 1 Eylül 2016

Çağrı Bütçesi: 540 Milyon Avro (yaklaşık 235 proje desteklenecektir)

Çağrı Sayfası: Çağrının Resmi Web Sayfası

Proje başına düşen bütçe: mak. 2,5 Milyon Avro (5 yıl için) + mak. 1 Milyon Avro (start-up ve büyük ekipman alımı durumunda)

Hedef kitle: Son 10 yıl içerisinde aktif ve ileri düzey araştırma yapan alanlarında lideri pozisyonundaki araştırmacılar

Detaylı bilgi için tıklayınız.