Teşvik Belgeli Yatırımların 2018 Yılı Birinci Dönem İzlemesi Başladı

25 Temmuz 2018

Kalkınma Ajansları, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen teşvik belgelerini altışar aylık dönemler halinde izlemekle görevlendirilmişlerdir. Bu konudaki kararın 20. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir:

(6) Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler.

Bu kapsamda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) olarak görev alanımıza giren Balıkesir ve Çanakkale illerindeki teşvik belgeli yatırımlarla ilgili izleme faaliyetlerini yerine getirmekteyiz.

İzlemelerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla, Yatırım Takip Formunun teşvik belgesi kapanıncaya dek her yılın Ocak (bir önceki yılın harcamalarını kapsayacak şekilde) ve Temmuz (içinde bulunulan yılın Ocak-Haziran aylarında yapılan harcamaları kapsayacak şekilde) aylarında doldurularak Ajans'a iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 2018 yılının ilk altı ayına ait Yatırım Takip Formunun, toplam harcama ile toplam finansman tutarları eşit olacak ve 2018 yılına ait tüm harcamaları içerecek şekilde doldurulup, kurumu temsil ve ilzama yetkili bir kişi tarafından ıslak imza ve kaşelenmiş olarak Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir. Kurumunuza ait birden fazla teşvik belgesi olması durumunda her bir teşvik belgesi için ayrı form doldurulacaktır. Ara izleme dönemi içerisinde kapanan veya iptal olan teşvik belgeleri ile ilgili olarak da belgenin durumunu ifade eden bir yazı yazılmalıdır.  

Doldurulması gereken Yatırım Takip Formunun word versiyonu https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/ytf.docx adresinden temin edilebilmektedir. Ayrıca Ajans gerekli görüldüğü takdirde Yatırım Takip Formunda belirtilen yatırım ilerlemelerini tespit etmek amacıyla kurum ziyaretleri yapmaya yetkilidir.

2018 yılı 1. Dönem Yatırım Takip Formlarının yukarıda yer alan hususlara dikkat edilerek hazırlanıp en geç 10 Ağustos 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-posta adresine ve posta yoluyla yazışma adresine (Yatırım yeri Balıkesir ise Balıkesir adresleri; Çanakkale ise Çanakkale adresleri kullanılmalıdır.) gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim:

  GMKA Balıkesir Merkez Ofisi GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
Telefon 0266 246 10 00 0286 211 00 81
Faks 0266 246 17 00 0286 211 00 82
Adres Paşaalanı Mh. A. Gaffar Okkan Cd. No:28/1 Karesi/Balıkesir Cevatpaşa Mh. Kayserili Ahmet Paşa Cd. Özel İdaresi Merkez Binası 3.Kat No:26 Merkez/Çanakkale
E-Posta yatirim10@gmka.gov.tr yatirim17@gmka.gov.tr

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..