Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri

Sınav Şekli  : Sözlü Yarışma Sınavı

İlan Tarihi    : 01 / 07 / 2020

Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri

Başlangıç    : 21/ 07 / 2020 - 08:00
Bitiş             : 10/ 08 / 2020 - 23:59

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı

17/ 08 / 2020

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi

Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınava Başvuru Yeri

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav Yeri

Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195
Battalgazi/MALATYA
Tel       : (422) 212 87 98 - 99
Faks    : (422) 212 87 97

İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres: www.fka.gov.tr