Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Program Adı COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI
PROGRAM REFERANS NO TR22/20/COVID19
PROGRAMIN GENEL HEDEFİ COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5 Milyon TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI Asgari Destek Tutarı: 100 bin TL

Azami Destek Tutarı: 1 milyon TL

Kar Amacı Gütmeyenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %100

Kar Amacı Güdenler

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

PROJE SÜRESİ Azami Proje Süresi: 3 Ay
KİMLER BAŞVURABİLİR? Kar amacı güdenler:

• Gerçek ve tüzel kişiler,

Kar amacı gütmeyenler:

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Birlikler,

• Kooperatifler,

• Sivil toplum kuruluşları,

• Organize sanayi bölgeleri,

• Sanayi siteleri,

• Serbest bölge işleticileri,

• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Detaylı Bilgi

Başvurular

Programa başvurular Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup sırası ile çevrimiçi başvuru onaylama ve taahhütname imzalama işlemleri başvurular tamamlanabilecektir. Taahhütnamenin e-imzalı sunulması esastır. E-imza kullanılamayan hallerde sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı/mühürlü/kaşeli çıktısı taranarak covid@gmka.gov.tr adresine iletilmelidir. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında matbu proje başvurusu alınmamaktadır.