Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Büyüme Potansiyeli Taşıyan Şirketlere Bölgesel Kalkınma Fonu

24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 5. maddesi ile Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) ve bu fona bağlı alt fonların kurulması kabul edilmiştir. BU kapsamda Ülke genelinde erken aşama girişim sermayesi yatırımlarının artırılması ve büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımcısı olduğu Bölgesel Kalkınma Fonu kurulmuştur. Bölgesel Kalkınma Fonu’nun Amacı; büyüme hedef olan ve tercihen 20-750 milyon TL aralığında ciroya sahip olan Şirketlerin gelişmesini ve büyümesini sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Fonun yatırım yapacağı firmaların tespit edilmesi sürecinde Kalkınma Ajansları aktif rol oynamaktadır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Bölgesel Kalkınma Fonu’nun TR22 Bölgesindeki firmalara duyurulması amacıyla çevrimiçi bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

SEMİNER PROGRAM ADI TARİH
Bölgesel Kalkınma Fonu Bilgilendirme Semineri 08.10.2021
Saat:10:00

 

Kayıt Formu