Haber Galerisi

Balıkesir Gastronomik Fikirler Maratonu

01 Şubat 2021

Balıkesir, gastronomi şehri olma yolunda bir adım daha atıyor ve gastronomi alanındaki fikirlerinizi bekliyor!

“Balıkesir Gastronomik Fikirler Maratonu”, Balıkesir’de gastronomi alanında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, inovatif yaklaşımların benimsenmesi, kaynakların verimli kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi ağlarının kurulması veya bu ağlara dâhil olunması; yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin ön plana çıkmasına yönelik yenilikçi fikirlerin derlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Sunulan her fikir bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından kullanılabilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; turizm fakültesi, ziraat fakültesinde, gıda mühendisliği, gastronomi ve mutfak sanatları, aşçılık veya bu bölümlerle ilişkili bölümlerinde üniversite son sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak veya lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

ÖNCELİKLER

 1. “Slow Food” akımının Balıkesir’e uyarlanmasına yönelik proje fikirleri
 2. “Sürdürülebilir Gastronomi” turizminin Balıkesir’e uyarlanmasına yönelik proje fikirleri
 3. Balıkesir gastronomisini ve gastronomi turizmini inovatif yöntemlerle geliştirecek proje fikirleri

MARATON AŞAMALARI

 1. Başvurular 8 Şubat – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Başvurular, belirlenen öncelikler doğrultusunda https://www.gmka.gov.tr/gastronomik-fikirler-maratonu-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sunulan proje önceliklerden en az birine uygun olmalı, bir proje birden fazla önceliğe de hitap edebilir.
 3. Yarışmacının, daha önce aynı proje fikri ile başka bir yarışmada ödül kazanmış olması ve istenilen başvuru formatında başvuru yapılmaması durumunda, yarışmacılar ön elemeden geçemeyecektir.
 4. Ön elemeden geçen başvurular, aşağıda detayları verilen objektif kriter setine göre akademisyen, sektör uzmanlarını içeren jüri tarafından değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonrasında ilk 30’a kalan yarışmacılar tarafından jüri üyelerine, çevrimiçi platform üzerinden proje fikirleri sunulacaktır. (Her başvuru sahibi için sunumun günü ve saati ayrıca bildirilecektir.) Her yarışmacıya, sunum süresi için maksimum 7dk ve sonrasında soru-cevap bölümü için 3dk olacak şekilde toplam 10dk verilecek olup süre aşımı kabul edilmeyecektir.
 5. Sunumlar jüri tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme neticesinde kazananlar internet sitesi üzerinde açıklanacaktır.
 6. Başvurular, bireysel ya da her grupta en fazla dört kişi olmak koşuluyla grup olarak yapılabilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter Başlığı Puan
Fikrin Özgünlüğü ve Yenilikçiliği 20
Fikrin Etki Yaratma Potansiyeli ve Sürdürülebilirliği 25
Fikrin Hayata Geçirilebilir Olması 25
Fikrin hedef kitleye yönelik ve kolaylaştırıcı olması  20
Takım Çalışması 10
TOPLAM 100

Kriterlere Yönelik Açıklamalar

- Fikrin Özgünlüğü ve Yenilikçiliği (20 Puan)

 • Önceliklere uygun bir çözüm sunması
 • Daha önce çözülmemiş bir sorunu çözme potansiyeli
 • Mevcut olan çözümlere kıyasla fark/yenilik getirmesi

- Fikrin Etki Yaratma Potansiyeli ve Sürdürülebilirliği (25 Puan)

 • Fikrin gastronomi alanında gelecekte Balıkesir’e bir rekabet avantajı sağlaması olasılığı
 • Fikrin sürdürülebilir olması

- Fikrin Hayata Geçirilebilir Olması (25 Puan)

 • Problemin doğru bir şekilde tanımlanması
 • Fikrin hayata geçebilmesi için temel varsayımların sağlanması ve kontrolü
 • Fikrin kısa veya orta vadede hayata geçme olasılığı

- Fikrin hedef kitleye yönelik ve kolaylaştırıcı olması  (20 Puan)

 • Hedef kitle tanımının doğru yapılması
 • Hedef kitle için kolay anlaşılır fikir olması
 • Fikrin sektör paydaşlarının hayatını kolaylaştırma ve zenginleştirme vaadi
 • Fikrin sektör paydaşları tarafından rahatlıkla sahiplenebilecek bir fikir olması

- Takım Çalışması (10 Puan)

 • Grup başvuruları

ÖDÜL

Birinciye: 7.500 TL
İkinciye: 5.000 TL
Üçüncüye: 3.000 TL
4. ve 5.'ye 1000'er TL mansiyon ödülü verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

 • GMKA, proje fikirlerinin kriterleri yeterince karşılamaması durumunda ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 • GMKA, belirlenen son başvuru tarihine kadar yapılan başvuruların sayısının 50az olması durumunda yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.
 • İşbu maraton kapsamında başvuru sahibi tarafından sunulan/meydana getirilen ürünler/fikirler üzerindeki  fikri, sınai haklar vb. hakları süresiz olarak yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran Ajansa ait olacaktır. Ajans işbu sözleşme sonucunda meydana gelen çıktıları kısmen veya tamamen dilediği çalışmada, planda, raporda ve öngörülmeyen dokümanda kullanabilir. Başvuru sahibi ve sahipleri, fikirlerinin kullanılması aşamasında Ajanstan her ne sebep ve ad altında olursa olsun ücret talebinde bulunamaz.
 • İşbu maratona başvuran başvuru sahiplerinin kişisel verileri, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve “GMKA Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Başvuru Formu

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..