Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

AB COSME Programı Açık Çağrılar Duyurusu

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlık tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Programı’nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması -COSME Türkiye Teknik Destek Projesi-” yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde, COSME Programı dahilindeki çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte olup bu defa halihazırda açık bulunan COSME teklif çağrılarına ilişkin online bir eğitim planlanmıştır.

11 Aralık 2020 tarihindeki online eğitim; cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formuna gerekli bilgilerin girilmesini takiben eposta adreslerinize gönderilecek online katılım linki yoluyla takip edilebilecektir. Diğer taraftan AB COSME Programı çağrıları ile ilgili özet ve detaylı bilgilere cosme.kosgeb.gov.tr ve https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresleri aracılığıyla ulaşılabilir.