2017 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 2. Döneme ait başvurulardan başarılı bulunanların listesi aşağıdaki gibidir. Başarılı olan başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya gelmek üzere randevu alması gerekmekte olup sözleşmenin bu ilan tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde imzalanması gerekmektedir.

BAŞVURU KODU PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ
TR22/17/TD/0003 Sınai Mülkiyet Hakları Süreç Yönetimi Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
TR22/17/TD/0005 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi Edremit Mal Müdürlüğü
TR22/17/TD/0006 Edremit 2023'e Hazırlanıyor, Sürdürülebilir Kalkınma Planı Hazırlanması için Stratejik Planlama ve Saha Analiz Çalışması Edremit Kaymakamlığı
TR22/17/TD/0007 "Edremit Yüzünü Güneşe Dönüyor" Güneş Enerjisi (Fotovoltaik Sistemler) Teknik Destek Eğitimi Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu
TR22/17/TD/0008 Doğum Destekçisi (Doula) Eğitici Eğitimi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
TR22/17/TD/0009 Psikolojik Testler Uygulayıcı Eğitimi Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TR22/17/TD/0010 Sosyal Bilimciler için Akademik İngilizce Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
TR22/17/TD/0011 Balıkesir İlinde Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uygulamalı Davranış Analizine Yönelik Tutum Geliştirmesi Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TR22/17/TD/0012 Özel Eğitimde Problem Davranışları Değiştirme Teknikleri Eğitimi Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TR22/17/TD/0013 Mesleki Eğitimde 3 Boyutlu Yazıcı Sistemleri Bandırma Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
TR22/17/TD/0014 Yeşil Belediye Yeşil Karesi Karesi Belediyesi
TR22/17/TD/0015 Kodlama ve Robotik Yazılım Eğitici Eğitimi Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu

SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

1. EK II Nihai Raporun ve EK III Değerlendirme Formunun çıktısı alınarak boş formatlarının her sayfasının paraflanmış hali,

2. Proje için yetkilendirilen kişiler dışındaki kişilerin sözleşme imzalamaya gelmesi durumunda sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge ve imza sirküleri. (Anılan belgeler başvuru sırasında ibraz edildiyse ayrıca istenmeyecektir.)

NOT: Sözleşme aşamasında sunulması gereken yukarıdaki belgelerin paraflanmış halleri sözleşme imzalamaya gelmeden önce taratılıp KAYS üzerinden de yüklenmelidir.