Diğer Kurumların Destekleri

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından başvuruya açılan güncel hibe ve desteklerin duyurularını buradan takip edebilirsiniz.


Hibe/Destek
Hibe/Destek
1
Balıkesir Yatırım Teşvikleri
2
Maypole Fonu: Kadınlar İçin Küçük Hibe
3
AB Horizon 2020 Programı Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Çağrıları Açıldı
4
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2018 Yılı Proje Çağrıları Açıldı
5
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği
6
EaSI Programı “Sosyal Korumaya Erişim” ve “Ulusal Reform Desteği” Konulu Teklif Çağrısı
7
COSME Programı Teklif Çağrısı
8
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı
9
Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2018 Yılı Proje Başvuru Dönemi Başladı
10
Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı
11
AB Horizon 2020 Programı Sosyal ve Beşeri Bilimler 2018 Yılı Proje Çağrıları Açıldı
12
Tarımsal Sulama Sistemleri Desteği Yayımlandı
13
Avrupa Gençlik Vakfı - Uluslararası Gençlik Çalışmaları İçin Hibeler
14
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye - Hibe Programları: İlgi Bildirimi İçin Genel Çağrı
15
TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı
16
Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı
17
BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı
18
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye - Hibe Programları: İlgi Bildirimi İçin Genel Çağrı
19
TCPS Araştırma Hibesi Çağrısı
20
TÜBİTAK Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvurusu Çağrısı
21
TÜBİTAK İkili İşbirliği Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği
22
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından "Gençlere Gençleştirme Desteği"
23
EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği
24
TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu Başvuruları Başladı
25
İmece Hibe Programı
26
Dernekler Dairesi Başkanlığı 2017 Yılı 2’nci Proje Başvuruları Başladı.
27
Kırsal Kalkınma Yatırımlarına % 50 Hibe Desteği Uygulaması Başladı
28
İnovasyonda Kadın Projesi III. Girişimcilik Kampı Başvuruları Başladı
29
TÜBİTAK-NIH “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği Destek Programı 2017/3
30
KOSGEB'den KOBİ'lere 1 Milyon Liralık Destek
31
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı’na Başvurular Başladı
32
ETF Teklif Çağrısı: KOBİ’lerin Uluslararasılaşması İçin Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri
33
Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı
34
Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
35
"Gelecek Turizmde" 2018 Yılı 5. Dönem Projelerine İlişkin Başvurular Başladı
36
Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Teklif Çağrısı
37
Avrupa Komisyonu Eğitim Modülleri Teklif Çağrısı
38
TKDK %50 Destekli 2. Çağrı İlanı
39
Sivil Düşün Aktivist Programı Destekleri
40
Sivil Toplum Sektörü Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı
41
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya
42
ABD Türkiye Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı Başladı
43
Türkiye'nin Canı 3. Hibe Çağrısı
44
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Accelerate 2030 Programı Başlıyor
45
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2017 Yılı 2’nci Çağrısı Açıldı
46
EaSI Programı Teklif Çağrısı: Beceri Kazandırma Yolları-Yetişkinler için Yeni Fırsatlar
47
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 3 Farklı Destek Programına Çıktı
48
Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı
49
Kırsala Dönmek İsteyen Gençlere 30 Bin TL’lik Hibe
50
Dernekler Dairesi Sivil Toplum Kuruluşları İçin Proje Yardımları
51
National Endowment Democracy (NED) Medya Projelerine Hibe Sağlıyor
52
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları Açılıyor
53
EaSI Programı - Teklif Çağrısı
54
150 Bin TL Ödüllü 6. TET Ar-Ge Proje Baharı Başvurularınızı Bekliyor!
55
Gençlik Araştırmaları Fonu Başvurularınızı Bekliyor
56
Yenilikçiler için “Tarımsal Gıda Zincirinde Eko-Verimlilik” Konulu Çağrı
57
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı
58
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek
59
Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı
60
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı Açıldı
61
Başvuru Çağrısı: Kültürel Koruma Fonu
62
Açık Toplum Vakıflar Ağı Yenilikçi ve Sıra Dışı Projelerinizi Bekliyor
63
2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı
64
İkili Proje Destekleri
65
COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
66
3501 - Kariyer Geliştirme Programı
67
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
68
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
69
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
70
1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
71
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
72
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
73
1002 - Hızlı Destek Programı
74
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
75
1601-Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde TTO Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Çağrısı Açıldı
76
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
77
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
78
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P
79
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
80
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
81
TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
82
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
83
ERC Advanced Grant Çağrısı 235 Projeyi Destekleyecek