Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı (CFCU/TR2013/0119.03.01-02 – EuropeAid/138322/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.csgb.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 10 Ekim 2016 saat 17:00‘dır.

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yürütücü Kuruluşlar: Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hibe Programının Özel Hedef(ler)i: Türkiye’de sosyal diyaloğun daha iyi işlemesi ve tüm kesimler arasında sosyal diyalog hakkında farkındalığın artırılması için “sosyal ortaklar” (çalışan ve işverenler) ve ilgili tüm paydaşların kapasitesinin artırılması

Kimler Başvurabilir: AB, Türkiye veya Diğer IPA ülkelerinde kurulmuş tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen çalışan ve işveren kuruluşları

Hibe Programının Toplam Bütçesi: 1.000.000 Avro

Asgari ve Azami Hibe Tutarlar: 20.000-100.000 Avro

Eşfinansman Zorunluluğu: %10-%50

Proje Uygulama Süresi: 6-12 ay

Eş-Başvuran Zorunluluğu: Evet (AB ve Diğer IPA Ülkelerinde kurulmuş eş-başvuranlar için Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlarla birlikte başvurma zorunluluğu olup; Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlar için AB veya Diğer IPA Ülkelerinde kurulmuş eş-başvuranlarla birlikte başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlar için Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlarla birlikte başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.)

Başvurular İçin Son Tarih: 10 Ekim 2016

Başvuru Yeri: Merkezi Finans ve İhale Birimi