Bölgesel İstatistikler

Ajansımız tarafından TR22 Güney Marmara Bölgesi, Balıkesir, Çanakkale ve Türkiye’ye ait veriler “TÜİK”, “GİB”, “SGK”, “TOBB”, “BTK”, “Türkiye Bankalar Birliği”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı”, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilerek derlenmiş; sayfamıza eklenmiştir.

Her bir başlığa ait verileri sağdaki indir butonuna tıklayarak excel formatında indirebilirsiniz.

 • Suç Türüne Göre Hükümlüler (Giren)
 • Suç Türüne Göre Hükümlüler (Çıkan)
 • Eğitim Durumuna Göre Hükümlüler
 • Ceza İnfaz Kurumu Türleri

 • Kredi Tutarları(Milyon TL)
 • Mevduat Tutarları(Milyon TL)
 • Mevduat Türüne Göre Pay
 • ATM, Pos, Üye İşyeri

 • Belediye Atık İstatistikleri
 • Belediye Atıksu İstatistikleri
 • İçme Kullanma Suyu Şebeke Arıtma Tesisleri
 • Yatırım Harcamaları

 • Kaba Doğum Hızı
 • Anne Yaş Grubuna Göre Doğum
 • Annenin Ortalama Yaşı
 • Kaba Evlenme Hızı
 • Ortalama İlk Evlenme Yaşı
 • Kaba Boşanma Hızı
 • Kaba İntihar Hızı
 • Kaba Ölüm Hızı

 • İthalat
 • İhracat
 • Kişi Başına İthalat
 • Kişi Başına İhracat

 • Mezuniyet Durumu
 • 15+ Yüksekokul Fakülte Mezunu
 • Cinsiyete Göre Okuryazarlık
 • Okullaşma Oranı
 • Öğrenim Türünü Göre Öğrenci, Okul Sayısı
 • Yüksekokul Öğretim Görevlileri
 • Üniversite, Fakülte, Enstitü, Ar-ge Merkezi Sayısı

 • GSYH(İktisadi Faaliyet Kollarına Göre)
 • Kişi Başına GSYH
 • TÜFE (12 Aylık Ortalama)
 • TÜFE (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)
 • GSKD

 • Kullanım Yerine Göre Elektrik Tüketim
 • Kişi Başına Elektrik Tüketimi

 • Genel Bütçe Vergi Gelirleri
 • Gelir Vergisi
 • G.M.S.İ.
 • Kurumlar Vergisi
 • GV Mükellef Sayısı
 • G.M.S.İ. Mükellef Sayısı
 • Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı

 • Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı
 • Sabit Telefon Santral Kapasitesi
 • Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam
 • Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam
 • Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam
 • Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam
 • Kablo TV Abone Sayısı

 • Belediye, İlçe, Köy Sayısı
 • Yüzölçümü

 • Temel İşgücü Göstergeleri
 • İşsizlik
 • İstihdam Oranı
 • Faaliyet Kollarına Göre İstihdam
 • İşgücüne Dâhil Olmayanların Dahil Olmama Nedenleri

 • Sinema Salonu Sayısı
 • Sinema Seyirci Sayısı
 • Tiyatro Salonu Sayısı
 • Tiyatro Seyirci Sayısı
 • Halk Kütüphaneleri Sayısı
 • Halk Kütüphanelerinden Bin Kişi Başına Yararlanma Sayısı

 • Toplam Nüfus
 • Nüfus Projeksiyonu
 • Cinsiyet Oranı
 • Nüfus Artış Hızı
 • Balıkesir İlçe Nüfus Artış Hızı
 • Çanakkale İlçe Nüfus Artış Hızı
 • Yaş Grubuna Göre Nüfus
 • Nüfus Piramidi
 • Ortanca Yaş
 • Yaş Bağımlılık Oranı
 • Medeni Duruma Göre Nüfus
 • Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü
 • Hanehalkı Sayısı

 • Hastane ve Yatak Sayıları
 • Hekim Sayıları
 • Ölüm Nedenleri

 • Girişim Sayıları
 • Girişim Sayılarının İl İçerisindeki Payı
 • Girişim Sayılarının Ülke İçerisindeki Payı

 • İş Yeri Sayısı
 • Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler)
 • Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç)
 • Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%)
 • Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus
 • Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
 • Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
 • Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%)
 • Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı
 • Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
 • Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
 • Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler

 • Kurulan İşyeri Sayısı
 • Tasfiye Edilen İşyeri Sayısı
 • Kapanan İşyeri Sayısı

 • Kurulan İşyeri Sayısı
 • Tarım Alanı
 • Hasat Alanı
 • Örtüaltı Alanları
 • Tarımsal Üretim Değeri
 • Hayvan Sayıları
 • Hayvansal Üretim
 • Bitkisel Üretim
 • Tahıl Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Baklagiller Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Yağlı Tohum Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Endüstri Bitkileri Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Yem Bitkileri Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Yumru Bitkiler Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Verimi
 • Sebze Bitkileri Ekim Alanı, Üretim Miktarı
 • Cinsine Göre Sebzelerin Ekim Alanı, Üretim Miktarı
 • Meyve Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Ağaç Başına Verim
 • Cinsine Göre Meyvelerin Ekim Alanı, Üretim Miktarı, Ağaç Başına Verim

 • Mutluluk Düzeyi
 • Umut Düzeyi
 • Mutluluk Kaynağı
 • Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet
 • Yaşam Endeksi Değerleri
 • Yaşam Endeks Göstergeleri

 • Tesise Geliş Sayıs
 • Tesiste Geceleme Sayısı

 • Kaza İstatistikleri
 • Motorlu Kara Taşıtı Sayısı
 • Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı
 • Yol Uzunlukları
 • İniş -Kalkış Yapan Uçak Sayısı
 • Havayolu Yolcu Sayısı

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..