Proje Görselleri

Balıkesir Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi

TR22 Güney Marmara 2014-2023 Bölge Planı önceliklerinden bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, bölgenin rekabetçilik düzeyinin ve sosyo-ekonomik gelişmişliğin artırılması için bölgede is ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, güçlü ekonomi ve rekabetçi sektörler oluşturulması gerekmektedir. Balıkesir iline kongre ve fuar merkezi kazandırılması ile Onuncu Kalkınma Planında ve Güney Marmara Bölge Planında ifade edilen önceliklere ulaşılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Balıkesir'de ön plana çıkan sektörlerin uluslararasılaşma kapasitesine, ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama kabiliyetine, tanıtımına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, rekabet gücünü yükselterek iç ve dış ticaretin, kongre turizminin geliştirilmesine katkı sağlanması; kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Balıkesir'in ve TR22 Düzey2 Bölgesi'nin daha yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki şehir ve bölgelere yakınsaması amaçlanmıştır. Balıkesir Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezinin Balıkesir ve Bölgeye kazandırılması ile Bölgenin rekabet gücü yüksek sanayi, madencilik, enerji, lojistik, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde üretilen mal ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama etkinlikleri gerçekleştirilecek ve ulusal/uluslararası kongreler düzenlenecek bir altyapıya kavuşulmuştur.. Bu sayede de Balıkesir'in ve TR22 Bölgesinin sosyo-ekonomik çekim merkezi olma kimliğinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Proje ile kentin hızla gelişen dinamik yapısına paralel sanayi ve ticaret ortamına katkı sağlarken öte yandan halka hitap ederek kentin sosyal ve kültürel değerliliği artmıştır.

Proje Ortakları Balıkesir Sanayi Odası
Balıkesir Ticaret Odası
Proje İştirakçileri -
Proje Bütçesi 15.804.118,94 TL
Proje Başlangıç Tarihi 15 Temmuz 2015
 Proje Bitiş Tarihi 15 Temmuz 2017

Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Faaliyetin Adı Durumu

Başlangıç Toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası ile yapılan ortak  başlangıç toplantısında projenin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında yürütüldüğü anlatılmış ve projenin amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Yazılı ve görsel basının da davet edildiği ve Büyükşehir Belediyesine ait Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya il protokolüne ek olarak, oda/borsa temsilcileri, iş dünyasını temsil eden dernek ve vakıflar, üniversite temsilcileri katılmıştır. Toplantının genel davetini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, iş dünyası temsilcilerinin davet edilmesi görevini ise proje ortağı odalar gerçekleştirmiştir.

Temel Atma Töreni

Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapım işinin ihale edildiği yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra Yer Teslim Tutanağı düzenlenerek yapım işine başlanmış olundu. Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi ndeki 20M-4 Pafta, 4025 Ada, 1 Parsel üzerindeki 9.629 m2 alanda olan Balıkesir Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi nin Temel Atma Töreni, üst düzey protokolün de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Törene il protokolünün yanısıra Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Bakanlık temsilcileri davet edilmiştir. Ayrıca iş dünyası temsilcilerinin de katıldığı Temel Atma Törenine ilişkin duyurular, Büyükşehir Belediyesi ve Proje ortakları tarafından davetiye, internet, yazılı ve görsel basın kanalıyla yapılmıştır.

Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi

Hafriyat çalışmaları ve Temel Atma Töreniyle başlayan yapım işindeki hakedişler/pursantaj ve iş programına göre yapılmıştır. Teknik şartnamede uygun görülen süre bitiminde yüklenici işi tamamlayıp teslime hazır hale getirdikten sonra Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı düzenlenerek işin kabulü Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. K1 ve K2 binalarından oluşan bu merkezde toplam açık ve kapalı alan büyüklüğü 11.191 m2 olan ile 2.745 m2 alana sahip sergi/fuar alanı, 1.418 kişilik iki adet kongre/konferans salonu, 2 adet toplantı salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 10 adet çalışma ofisi, 6 adet idari personel çalışma ofisi, 1 adet açık ofis, 1 adet arşiv odası, 5 adet 8 er kişilik vip toplantı odası, tercüme odası, projeksiyon odası, 1 adet restoran, 1 adet vip yemek salonu, mutfak alanı, bay-bayan tuvalet ve mescitler bulunacaktır. Ayrıca Proje alanı çevresinde 3.640 m büyüklükte yeşil alan ve çevre düzenlemesi bölgeye kazandırılacaktır. Proje, İnşaat İşleri, Mekanik İşleri ve Elektrik İşleri olmak üzere 3 ana bölümde hazırlanmış ve keşif özeti buna göre çıkarılmıştır. Şeffaflığın ön planda olduğu tasarımda kütleler su öğesi ile ilişkilendirilmiş; cephede kullanılan strüktürel cam cephe sistemi ile dış mekan kurgusu, kullanıcı sirkülasyonu ve yeşil doku cepheye yansıtılarak iç ve dış mekan arasında bağ kurulmuş, kütle etkisi ortadan kaldırılmış gerek çıkmalarla oluşturulan saçak etkisi gerekse çekmelerle oluşturulan teraslar; ahşabın dokunduğu doluluk boşluk oranları rasyonel kütleyi dengeleyerek modern mimari ile buluşturmuştur. Yeşilin derinliği ve ahşabın sıcaklığı kongre merkezini kucaklayan ortak bir saçak altında peyzaj düzenlemesi ile içeri çekilmiş ve yön kavramı göz ardı edilmeksizin girişler vurgulanarak kullanıcılar dış mekan ile bağı koparılmadan içeri alınmıştır. İç mekanda oluşturulan galeri boşlukları ile kapalı mekan psikolojisi ortadan kaldırılmış; yatay ve düşey sirkülasyon alanları ile kullanıcı yönlendirilerek merkezin fonksiyonel, işlevsel ve homojen olması sağlanmıştır.

Kontrolörlük ve Raporlama Faaliyetleri

Proje ekibinde görevlendirilen personel; proje faaliyetleri, performans göstergeleri ve satın alımları ile ilgili detaylı bilgi içeren beyan formlarını, ara ve nihai raporları, değerlendirme raporu ve proje kapsamındaki diğer raporları hazırlamıştır. Kontrolörlük faaliyeti Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan bir kontrol heyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kontrol heyeti, hali hazırda Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığındaki deneyimli mühendislerden oluşmuştır.

Kapanış Toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası ortak bir kapanış toplantısı düzenleyerek üst düzey protokol davetlilerinin eşliğinde Balıkesir Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi hizmete açılmıştır. Kapanış toplantısında inşaat sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenmiş ve proje sürecini anlatan bir slayt gösterisi yapılmıştır. Proje sahibi, ortakları, Kalkınma Bakanlığı ve Ajans logolarını ihtiva eden kırlangıç bayraklar binanın çeşitli bölümlerine asılarak, bina girişine görünürlük kurallarına uygun bir tabela koyulmuştur. Proje kapsamında yapılacak olan web sitesinde de ilgili bilgilendirme ve duyuruların yapılması sağlanmıştır. Kapanış toplantısında, görünürlük faaliyetleri kapsamında hazırlanan broşür ve katalogların dağıtımı da gerçekleştirilmiştir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..