Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Avrupa Gençlik Vakfı - Uluslararası Gençlik Çalışmaları İçin Hibeler

Avrupa Gençlik Vakfı (EYF), Avrupa Gençlik Etkinlikleri için mali destek sağlamak için Avrupa Konseyi tarafından kurulan bir fondur. Gençlik faaliyetlerine maddi destek sağlayarak Avrupa'daki gençler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. İnsan haklarına, demokrasiye, hoşgörü ve dayanışmaya saygı duygusu içinde barış, anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesine hizmet eden faaliyetlerle ilgilidir.

EYF, gençlik STK'ları veya şebekeleri veya Avrupa Konseyi gençlik politikaları ve çalışmaları ile ilgili gençlik çalışmaları alanlarında yer alan diğer STKlar tarafından üstlenilen aşağıdaki faaliyet türlerine maddi destek sağlamaktadır:

  • Avrupa karakterinin eğitim, sosyal, kültürel ve insani faaliyetleri
  • Avrupa'da barış ve işbirliğini güçlendirme amaçlı faaliyetler
  • Avrupa'daki gençler arasında daha yakın işbirliği ve daha iyi anlayış sağlamak için özellikle bilgi alışverişini geliştirerek faaliyetler
  • Avrupa'da ve gelişmekte olan ülkelerde kültürel, eğitimsel ve sosyal amaçlı karşılıklı yardımı teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetler
  • gençlik konusundaki araştırmalar, araştırma ve belgeler.

EYF'nin desteğini elde etmek için, projelerin Avrupa Konseyi'nin değer ve işlerine ve 2018-2019 için Gençlik Sektörünün önceliklerine girmesi esastır

1. Haklara erişim;
2. Gençlerin katılımı ve gençlik çalışması;
3. Kapsayıcı ve barışçıl toplumlar.

EYF aşağıdaki işlemleri destekleyebilir:
 

A. Uluslararası faaliyet - katılım ve kültürlerarası öğrenmeyi teşvik etmek için gençlerin Avrupa'daki gençlerin toplantıları da dahil olmak üzere. EYF, toplam maliyetin üçte ikisini kadar örtbas edecektir. Maksimum hibe: 20.000 €.

B. Yıllık çalışma planı - bir sonraki yıl (lar), uluslararası faaliyetler, pilot faaliyetler ve ayrıca yayın (web geliştirme dahil) için bir dizi etkinlik de dahil olmak üzere. Bu faaliyetler önümüzdeki yıllar için STK'nızın strateji veya eylem planının bir parçası ve destekleyecektir. Maksimum hibe: 50.000 €.

C. Yapısal Hibe - Avrupa Gençlik Vakfı, faaliyetlerini Avrupa düzeyinde yürütmekle ilgili genel idari masrafları karşılamak üzere her 2 yılda bir uluslararası sivil toplum örgütleri veya ağları katkıda bulunabilir. Maksimum yıllık bağış: 2 yıl boyunca yılda 25.000 € (yani, 2 yıl için maksimum 50.000 €).

D. Bir defaya mahsus yapısal hibe (yenilenemez) - Vakıf, bölgesel ağların idari masraflarına Avrupa yapısını kurmalarına yardımcı olmak için katkıda bulunabilir. Bir defaya mahsus hibe miktarı: 10.000 Euro.

E. Pilot etkinlik - gerçekleştiği yerel bağlamla bağlantılı belirli bir toplumsal zorluğu ele alan bir müdahale. Maksimum hibe: 10.000 €.

Başvuru sahipleri, Avrupa Konseyi üye ülkelerinden bir uluslararası sivil toplum kuruluşu veya şebekesi, ulusal veya yerel bir sivil toplum kuruluşu veya şebekesi veya sivil toplum kuruluşlarını temsil etmelidir. Üyelerin bir listesini burada bulabilirsiniz .

Tarihler:

1 Nisan için:
- Uluslararası faaliyetler 1 Ocak ve 30 Haziran (sonraki yılın 1. yarı) arasında yer alan
- Yıllık İş planı yıl aşağıdakiler için

1 Ekim için:
- Uluslararası faaliyetlere 1 Nisan ve 31 Aralık (aşağıdaki yılın 2. yarısında) arasında yer alan
- Yıllık İş planına yıl aşağıdakiler için
- Bir defalık yapısal hibe yıl (bölgesel ağ) Aşağıdakiler için

1 Ekim için:
- 2018-2019 yılları için 2 yıllık Yapısal hibe (uluslararası STK'lar / ağlar)

Pilot proje başvuruları için kesin bir değerlendirme yapılmasına olanak tanımak için etkinliğin başlamasından önce iyi bir zaman sunulması gereken kesin tarihler bulunmamaktadır.