Proje Görselleri

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonu

Destek Programı

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı / İKGSOP - IPA II

Faydalanıcı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Ortakları

Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri

Süresi

36 Ay

Bütçesi

Yaklaşık 8 Milyon Euro

AB Katkısı

% 85

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı’na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu, 18 – 29 yaş arasındaki Mühendis ve tekniker olmak üzere toplamda 480 işsiz gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması ve bu gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda istihdamının artırılmasını amaçlamaktadır. Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinin ortak olduğu Operasyon 36 ay sürecek olup Operasyon bütçesinin % 85’i Avrupa Birliği tarafından % 15’i de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

Teknik Yardım İhalesi onaylanan Operasyonun üç yıllık uygulama süreci Yüklenici Firma (GIZ) ve konsorsiyum üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (çevrim içi katılım), AB Türkiye Delegasyonu (çevrim içi katılım), Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri ve Ajans yetkililerinin katılımıyla 5 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısıyla (Kick-Off Meeting) başlamış ve Operasyon faaliyetlerinin hazırlık ve planlanma aşaması olan ve 1 ay süren Başlangıç Dönemi (Inception Period) tamamlanmıştır. Operasyon faaliyetlerinin hazırlıkları paydaşlarla koordineli bir şekilde devam etmektedir.

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonunun Faaliyetleri

  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezlerinde her biri 3 ay olmak üzere rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji alanında yenilenebilir enerji eğitim müfredatları oluşturulacak ve eğitimlerin verilmesi için Sürekli Eğitim Merkezlerinde rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji sistemleri alanında sınıflar ve laboratuvarlar kurulacaktır. Ayrıca, toplamda 1 ay sürecek olan kariyer odaklı kurslar için müfredatlar hazırlanacaktır.
  • Gençler eğitim programının ardından yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren işletmelerde iki ay sürecek staj programına dahil edileceklerdir.
  • Teknikerlere staj programından önce Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Çalışma İzin Belgesi eğitimi verilecektir.
  • Staj programının ardından katılımcıların istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olması için Mesleki Yeterlilik Kuruluşu ve TÜRKAK’a akreditasyon başvuruları yapılacaktır. Türkiye’de Rüzgar, Fotovoltaik ve Biyogaz alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ilk Belgelendirme Kuruluşu Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri olacaktır.
  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezinde akredite Küresel Rüzgar Organizasyonu (Global Wind Organization - GWO) eğitim merkezi kurulacak olup rüzgar enerjisi alanında temel güvenlik eğitimleri verilecektir.
  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer Merkezleri ve Uzaktan Eğitim Merkezlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilecek olup Yenilenebilir Enerji eğitimleri ve kariyer odaklı kurslar Uzaktan Eğitim Sistemine aktarılacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Bölgeye dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..