Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Şu ana kadar TÜBİTAK tarafından 1513 programı çerçevesinde destek kapsamına alınmış TTO’lar ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

İlgili Üniversite Adı     Bulunduğu İl       İnternet Adresi

Ankara-Üniversitesi- Ankara-www.ankaratto.com

Atılım-Üniversitesi-Ankara-argeda.atilim.edu.tr

Bilkent-Üniversitesi-Ankara-tto.bilkent.edu.tr

Çankaya-Üniversitesi-Ankara-www.tto.cankaya.edu.tr

Gazi-Üniversitesi-Ankara-gazitto.com

Hacettepe-Üniversitesi-Ankara-www.hacettepettm.com

ODTÜ-Ankara-odtuteknokent.com.tr

TOBB-ETÜ-Ankara-tto.etu.edu.tr

Uludağ-Üniversitesi-Bursa-www.uludagtto.com

Anadolu-Üniversitesi-Eskişehir-arinkom.anadolu.edu.tr  

Gaziantep-Üniversitesi-Gaziantep-ttotarget.com

Boğaziçi-Üniversitesi-İstanbul-tto.boun.edu.tr

İstanbul-Teknik-Ünv-İstanbul-itunovatto.com.tr

İstanbul-Üniversitesi-İstanbul-ttm.istanbul.edu.tr

Koç-Üniversitesi-İstanbul-tto.ku.edu.tr

Özyeğin-Üniversitesi-İstanbul-tto.ozyegin.edu.tr

Sabancı-Üniversitesi-İstanbul-rgp.sabanciuniv.edu

Şehir Üniversitesi-İstanbul-tto.sehir.edu.tr

Yıldız-Teknik-Üniversitesi-İstanbul-www.yildiztto.com

Dokuz-Eylül-Üniversitesi-İzmir-detto.depark.com

Ege-Üniversitesi-İzmir-ebiltem.ege.edu.tr

İzmir-Yüksek-Tekj-Enstitü-İzmir-www.atmosfertto.com

Erciyes-Üniversitesi-Kayseri-www.erciyestto.com

Selçuk-Üniversitesi-Konya-www.konyateknokent.com.tr

Sakarya Üniversitesi-Sakarya-adaptto.net

TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında TTO Hazırlık süreci desteklenen TTO’ların iletişim bilgileri aşağıdadır:

İlgili Üniversite Adı         Bulunduğu İl      İnternet Adresi

Akdeniz-Üniversitesi-Antalya-akismerttm.com

Pamukkale-Üniversitesi-Denizli-www.pamukkaletto.com

Trakya Üniversitesi-Edirne-www.trakyatto.com

Fırat-Üniversitesi-Elazığ-tto.firat.edu.tr

Eskişehir-Osngazi-Üni-Eskişehir-ettom.ogu.edu.tr

Kadir-Has-Üniversitesi-İstanbul-www.khasineotto.com

Okan-Üniversitesi-İstanbul-www.okan.edu.tr

Gebze-Teknik-Üni-Kocaeli-tto.gtu.edu.tr

Mersin Üniversitesi-Mersin-tto.mersin.edu.tr

TTO’lar tarafından verilen hizmetler ve TTO destek programları hakkındaki görüş ve önerilerinizi 1513@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.