Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 21 Yeni Çağrı Açıldı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 2, Su öncelikli alanında 1, Gıda öncelikli alanında 1 olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos 2016, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Enerji öncelikli alanında 4, Makina İmalat öncelikli alanında 4, Otomotiv öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıt son tarihi 9 Eylül 2016, çağrı kapanış tarihi 23 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Açılan yeni çağrı başlıkları:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Enerji

Makina İmalat

Otomotiv

Sağlık

Gıda

Su

Hazırlık çalışmaları devam eden ve yakın zamanda açılacak olan çağrılar ise aşağıda verilmiştir:

• 1511-BIT-EKRN-2016-1-   Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri 1511-OTO-IYMT-2016-1-İçten Yanmalı Motor   Teknolojileri-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorlar

• 1511-GDA-TABA-2016-1- Tarla ve Bahçe Bitkileri-Tarla ve Bahçe Ürünleri

• 1511-SAB-TANI-2016-1-   Tıbbi Tanı Cihazları-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri

• 1511-MMD-METL-2016-1-Dusuk Tenorlu Cevher

• 1511-KMY-ANAK-2016-1- Ana Kimyasal-Etken Madde Üretimi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• 1511-BIT-GOMS-2016-1 Seçilmiş Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

• 1511-BIT-GNBT-2016-1 Yeni Nesil İnternet (Mobil İletişim)Teknolojileri – 5G

• 1511-BIT-BGUV-2016-1 Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi

• 1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin  Geliştirilmesi

• 1511-BIT-AKAY-2016-1 Sektörel İş Zekâsı ve İş Akış Araçları

• 1511-BIT-BBIL-2016-1 Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

Enerji

• 1511-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin   Geliştirilmesi

• 1511-ENE-GUNS-2016-1-1 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

• 1511-ENE-GUNS-2016-1-2 Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler   için Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme/ Malzemelerin Üretilmesi

• 1511-ENE-KOMR-2016-1  Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Makina İmalat

• 1511-MAK-ROME-2016-1 CNC İşleme Merkezi

• 1511-MAK-KTAS-2016-1   Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri

• 1511-MAK-IMLT-2016-1    İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri

• 1511-MAK-AKIS-2016-1   Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri

Otomotiv

• 1511-OTO-AKUT-2016-1   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Benzetim (Simülasyon) Sistemlerinin Geliştirilmesi

• 1511-OTO-GOMS-2016-1 V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

• 1511-OTO-MALZ-2016-1  Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri

Sağlık

• 1511-SAB-BMED-2016-1-1 Nitelikli Hasta Başı Monitörünün Geliştirilmesi

• 1511-SAB-BMED-2016-1-2 Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Gıda

• 1511-GDA-URTM-2016-1 Akıllı/Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Su

• 1511-SUA-ARTM-2016-1 Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

1511 Programın kapsamı ve amacı

• 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

• Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

• Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

• Özgün teknolojilerin geliştirilmesi

• Teknolojik gelişimde ivme kazanılmasıhedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Desteklenmeye İlişkin Bilgiler

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.

• Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 

• Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75   olarak uygulanacaktır,

• Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

• Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.